Aktuelle forskningssaker

Puslespel som manglar bitar
Publisert 23. jan. 2020 12:37

Forsking på helse hjå ufødde barn kan ha usynlege hol fordi forskarane ikkje tek omsyn til manglar i datamaterialet sitt. Forskarar frå Farmasøytisk institutt vil synleggjera det usynlege.

Les heile saka på Titan

Laksesmolt i akvarium
Publisert 15. jan. 2020 10:52

Laksefôr inneheld meir planteolje og mindre langkjeda, fleirumetta omega-3-feittsyrer enn det gjorde før. Det går bra for fisken sin del, men for oss menneske kan det på lang sikt ha uventa konsekvensar.

Les heile saka på Titan

Det afrikanske treet Ficus platyphylla
Publisert 10. jan. 2020 09:57

Eit vestafrikansk treslag har tradisjonelt blitt brukt mot ei lang rekkje sjukdommar. Då forskarane undersøkte kva borken inneheldt, fann dei fleire stoff som kan forklara kvifor.

Les heile saka på Titan

Jente som et sukkerspinn
Publisert 7. jan. 2020 12:42

Persontilpassa legemiddel vil gje betre behandling for mange pasientar. Men skal vi lukkast med det, må vi forstå betre den stofftilstanden som vert kalla amorf.

Les heile saka på Titan

Måleutstyr for diabetes
Publisert 18. des. 2019 08:48

– Ulike kulturelle faktorar og forståingar av sjukdomsgrunnar og årsaker er avgjerande for korleis folk tenkjer på helse og sjukdom, seier Walaa Abuelmagd. Ho har samanlikna grupper med diabetespasientar frå ulike land.

Les heile saka på Titan

Lege med pasientbesøk
Publisert 12. des. 2019 14:37

Det som er korrekt for deltakarane i ein bestemt forskingsstudie, er ikkje nødvendigvis korrekt for alle andre.

Les heile saka på Titan

Eili Tranheim Kase i labfrakk ved dataskjermen
Publisert 9. des. 2019 08:35

Det er mangel på gode behandlinger mot de voksende folkesykdommene overvekt og diabetes. Men forsker Eili Tranheim Kase har en plan: – Vi kan gjøre store fremskritt når akademia og legemiddelindustrien samarbeider.

Les hele saken på Titan

Gravid mor med barn. Illustrasjon
Publisert 5. des. 2019 12:24

Mange gravide er engstelige for å ta medisiner. I noen tilfeller kan dette få alvorlige følger. For kvinner med lavt stoffskifte er det helt avgjørende å ta et medikament som gir fosteret skjoldbruskhormoner særlig i første del av svangerskapet.

Les hele saken på titan.uio.no

To laksar som ligg på is
Publisert 2. des. 2019 09:37

Bruk av antibiotika til oppdrettslaks vert kraftig redusert når fisken er vaksinert, men vaksinen kan vera kostbar. No arbeider forskarane for å finna ein billegare vaksine mot nokre sjukdomar.

Les saka på titan.uio.no

Egg sin injiseres med sprøyte
Publisert 27. nov. 2019 12:17

Marthe Fredheim Fjelldal har gjeve kyllingar morfin før dei i det heile har kome seg ut av egget. I vitskapens namn.

Les heile saka på Titan