Aktuelle saker fra 2013

Publisert 18. des. 2013 12:40

Alle levende celler trenger sink. Ved å regulere tilgangen til sink har forskere kommet på sporet av en mirakelmedisin mot diabetes, kreft og antibiotikaresistente bakterier.

Publisert 9. des. 2013 13:18

En væske som hardner til et implantat inne i kroppen, vil kunne dempe narkomanes rustrang i opptil et halvt år.

Publisert 27. nov. 2013 11:31

Hver tredje gravide kvinne med en kronisk sykdom tar ikke medisinene sine slik legen har anbefalt.

Publisert 28. okt. 2013 11:12

Tre år gamle barn hadde atferdsproblemer og dårligere grovmotorikk fordi mor spiste paracetamol i mer enn fire uker under graviditeten.

Publisert 22. okt. 2013 09:56

Det viser analyse av nesten 60 000 norske kvinner.

Publisert 27. sep. 2013 12:13

I Mali er gravide kvinner avhengige av medisinmenn. Norske forskere har studert hjelpen disse gir. Nå samarbeider de om å gjøre den bedre.

Publisert 15. aug. 2013 14:45

Det fins for få helsearbeidere med god nok kunnskap til å dekke landets behov for HIV-behandling. Dette problemet har Karine Wabø Ruud kartlagt i sin doktorgradsavhandling i samfunnsfarmasi.

Publisert 7. aug. 2013 09:34

Ny kunnskap viser at gravide kan bruke andre triptaner enn sumatriptan, som viser seg ikke nødvendigvis å være det beste alternativet.

Publisert 28. mai 2013 11:07

I Mali sertifiserer myndighetene medisinmenn og medisindamer. Lederen for Institutt for tradisjonell medisin, Drissa Diallo, gir Farmasøytisk institutt i Oslo en del av æren for at Mali er blitt et foregangsland i forskning på tradisjonell medisin.

Publisert 10. mai 2013 09:50

Kvinner over hele verden søker informasjon om legemidler når de blir gravide. Mange blir trolig feilinformert på nettet.

Publisert 6. mai 2013 11:18

Økt rapportering av astma hos barnet har sammenheng med bruk av Ibux, viser en ny studie gjort ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Publisert 4. apr. 2013 20:28

Det viser en undersøkelse av over 180 000 gravide norske kvinner.

Publisert 26. feb. 2013 11:36

Kronikk: Hvor mye bryr vi oss egentlig om miljøgifter i omgivelsene våre?