English version of this page

Virus og vaksiner

I vår forskningsgruppe studerer vi immunresponser mot virus og hvordan immunstimulerende midler kan brukes til å forbedre effekten av vaksiner mot virussykdommer i akvakulturnæringen.

Bildet kan inneholde: rektangel, skråningen, gjøre, parallell, engineering.

Om gruppen

Gjentatte utbrudd av en rekke virussykdommer reduserer dyrevelferd og medfører store økonomiske tap hvert år. Grunnet effektive vaksiner mot en rekke bakteriesykdommer hos laks er forbruket av antibiotika i næringen dramatisk redusert. Vaksiner mot virus basert på samme teknologi gir ikke tilstrekkelig beskyttelse så det er behov for mer kunnskap om hvordan immunsystemet hos fisk håndterer virusinfeksjoner.

Prosjekter

Medfødte (innate) immunresponser mot patogene virus i celler fra laks. For å forstå hvordan en virusinfeksjon setter i gang cellulære antivirale responser analysere vi genekspresjonsmønsteret i cellelinjer fra laks under forskjellige typer virusinfeksjoner. Ved å sammenligne genekspresjonsmønsteret i virusinfiserte celler med celler stimulert med forskjellige immunstimulerende stoffer (polyI:C, ODN, LPS) ønsker vi å komme frem til forbindelser som kan danne utgangspunkt for mer effektive adjuvanser  (hjelpestoffer) i virusvaksiner.

Toll lignende reseptorer (TLR) – TLR er proteiner som binder patogen assosierte molekyler  (PAMPS) og signalerer til cellen at en infeksjon er i gang. Dette medfører at cellen starter forskjellige genekspresjonsprogram som leder til økt syntese og frigjøring av signalmolekyler som interferoner og cytokiner.  I tillegg vil cellen transkribere en rekke interferon induserte gener (ISGs) som  deltar i forsvaret mot infeksjon. Vi ser spesielt på hva som skjer når celler eksponeres for syntetisk dsRNA, som f.eks. poly I:C.

Vaksineformuleringer basert på nanopartikler - de eksisterende vaksiner mot virussykdommer i fisk gir ikke tilstrekkelig beskyttelse. Vi tester ut nye formuleringer basert på innkapsling av nye adjuvanser (som f.eks.  polyI:C) i biodegraderbare nanopartikler  som PLGA og chitosan.  Ved å formulere vaksinen i partikler oppnås både en bedre målstyring  av de immunstimulerende molekylene til makrofager og antigenpresenterende celler samt en mulighet for å kapsle inn antigenet i en beskyttende matriks.  Dette kan være viktig når vaksinen skal gis som en del av foret.

 


 

Samarbeid

Vi samarbeider tett med andre grupper som studerer nanopartikler ved UiO (Kjemisk Institutt, Institutt for Biovitenskap) samt miljøer ved NMBU/NOFIMA. Vi er også medlem av et COST nettverk:

Emneord: virus, vaksiner, nanopartikler, nanomedisin, adjuvanser, akvakultur
Publisert 17. mars 2015 13:25 - Sist endret 4. feb. 2022 09:51

Kontakt

Professor Tor Gjøen

tor.gjoen@farmasi.uio.no

{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: https://legemiddelverket.no/nyheter: Invalid XML: Error on line 1: DOCTYPE is disallowed when the feature "http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl" set to true. ##}