Mine medisiner og jeg-studien

Er du gravid eller har vært gravid det siste året, og bruker/har brukt antidepressiva? Da kan du delta i denne undersøkelsen.

Illustrasjon med teksten "Mine medisiner og jeg"

Deltakelse i studien innebærer å fylle ut et anonymt elektronisk spørreskjema. Det vil ta deg ca. 15 minutter å besvare.

Formålet med prosjektet er å kartlegge holdninger og etterlevelse av antidepressive under svangerskapet.

Meld deg på studien her


Studien utføres som en del av en masteroppgave ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Om etterlevelse

Begrepet etterlevelse brukes for å beskrive i hvilken grad en person tar legemidlene sine som avtalt mellom legen og pasient, dvs. om legemidlene tas til avtalt tidspunkt, i avtalt dose og så lenge det er angitt eller planlagt. WHO anslår at om lag halvparten av alle som bruker medisiner daglig har manglende etterlevelse, dvs. at de ikke bruker medisiner slik som legen har forskrevet.

Bakgrunn for studien

I Norge finnes det lite kunnskap om etterlevelse av antidepressiva blant gravide og spedbarnsmødre. En av årsakene til dette er et manglende sett med standardspørsmål spesielt tilpasset gravide og spedbarnsmødre som kan kartlegge etterlevelse av legemidler.

«Mine medisiner og jeg»-studien undersøker etterlevelse blant kvinner som bruker eller har brukt antidepressiva i svangerskapet. Etterlevelsen kartlegges ved å stille spørsmål om faktisk legemiddelbruk, og holdninger til å ta antidepressiva i graviditeten.

Resultatene fra studien vil bli brukt til å utvikle et spørreinstrument spesielt tilpasset kvinner som bruker eller har brukt antidepressiva i svangerskapet. Spørreinstrumentet kan brukes på gruppenivå i forskning eller som et verktøy i en lege-pasient-samtale for å bedre dialogen omkring bruk av antidepressiva i svangerskapet.

Personlige data og personvern

Alle avgitte svar er anonyme. Svarene er lagret i Nettskjema, en sikker løsning fra Universitetet i Oslo for innsamling og lagring av anonyme data. Tilgang til registrert informasjon vil kun være tilgjengelig for registrerte prosjektmedarbeidere og vil kun bli brukt til formålet som beskrevet på denne siden og i informasjonsbrevet.

Siden undersøkelsen er anonym, er det ikke mulig å få innsyn i, rette eller slette egne svar etter at de er levert.

Kontaktpersoner

Studien utføres som en del av en masteroppgave ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo. Dersom du har spørsmål om studien, ta kontakt med professor Hedvig Nordeng eller masterstudent Natasa Pejic.

Forskningsprosjektet er finansiert av Universitetet i Oslo.

Hedvig Nordeng Angela Lupattelli Natasa Pejic

Professor Hedvig Nordeng
Prosjektansvarlig
h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no

Dr. Angela Lupattelli
Prosjektmedarbeider
angela.lupattelli@farmasi.uio.no

Natasa Pejic, masterstudent
Prosjektmedarbeider
natasp@student.farmasi.uio.no

Publisert 10. feb. 2022 13:40 - Sist endret 21. feb. 2022 11:37