Trygg medisinbruk hos gravide

dame holder positiv graviditetstest
Foto: www.colorbox.com

Rekrutteringen til SafeStart-studien ble avsluttet 15. januar 2019.

SafeStart-studien

illustrasjon

Opptil 8 av 10 gravide bruker medisiner, og vi vet at mange har et stort behov for informasjon når det gjelder trygg og riktig medisinbruk i svangerskapet. Vi vet også at vanlige svangerskapsrelaterte plager, slik som kvalme og oppkast, kan ha en betydelig effekt på den gravides hverdag.

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å øke livskvaliteten og fremme trygg og riktig medisinbruk blant gravide ved å tilby en samtale om egenomsorg og medisiner tidlig i svangerskapet.

Farmasøyter med god kompetanse om medisiner svarer på dine spørsmål knyttet til medisinbruk og plager i svangerskapet.

Eksempler på aktuelle tema: kvalme, vaksine og bruk av medisiner. 

For deltagere i SafeStart-studien

Vinnere av gavekort for besvarelse av første spørreskjema har blitt kontakt per mail. Gratulerer!

Nye trekninger vil skje i april, juli og oktober 2019 blant de som har svart på henholdsvis andre, tredje og fjerde spørreskjema 

MinSafeStart-app

MinSafeStart er en app for gravide som opplever svangerskapskvalme. Vi starter opp med ett nytt og spennede prosjekt med denne appen i løpet av våren 2019 - følg med!

Kontakt

Alle henvendelser kan rettes til: kontakt-safestart@farmasi.uio.no

SafeStart gjennomføres av PharmaSafe forskningsgruppe.

Dette har deltakere sagt:

«For meg var det fint at vi gikk gjennom ting for ulike symptomer selv om jeg ikke har opplevd alle selv er jeg bedre rustet hvis det skulle dukke opp.» Kvinne 34 år, førstegangsfødende, Akershus

«Jeg synes det var kjempebra! Jeg fikk telefonsamtale fordi apoteket var litt langt unna, men det synes jeg var helt topp. Jeg er veldig dårlig og det å komme seg til et apotek hadde vært veldig vanskelig.» Kvinne 32 år, andregangsfødende, Vest-Agder

«Jeg var meget fornøyd med at farmasøyten på forhånd hadde lest seg opp på medikament jeg hadde oppgitt i første spørreskjema slik at hun kunne besvare alle mine spørsmål knyttet til det. Jeg satte pris på tilbud om oppfølgningssamtale, samt rådene jeg fikk ift. kvalme.» Kvinne 29 år, andregangsfødende, Aust-Agder

Følg SafeStart i sosiale medier for aktuelle nyheter: