Trygg medisinbruk hos gravide

dame holder positiv graviditetstest

Foto: www.colorbox.com

SafeStart-studien

illustrasjon

Opptil 8 av 10 gravide bruker medisiner, og vi vet at mange har et stort behov for informasjon når det gjelder trygg og riktig medisinbruk i svangerskapet. Vi vet også at vanlige svangerskapsrelaterte plager, slik som kvalme og oppkast, kan ha en betydelig effekt på den gravides hverdag.

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å øke livskvaliteten og fremme trygg og riktig medisinbruk blant gravide ved å tilby en samtale om egenomsorg og medisiner tidlig i svangerskapet.

Farmasøyter med god kompetanse om medisiner svarer på dine spørsmål knyttet til medisinbruk og plager i svangerskapet.

Eksempler på aktuelle tema: kvalme, vaksine og bruk av medisiner. 

Hva innebærer det å delta?

Alle som er med i studien er automatisk med i trekningen av gavekort for totalt kr. 10.000.

Hvem kan delta?

Alle over 18 år og gravid i 1. trimester.

Du trenger ikke å bruke medisiner eller ha noen plager eller sykdommer for å delta, dine erfaringer vil uansett være nyttig for oss. 

Kontakt

Alle henvendelser kan rettes til: kontakt-safestart@farmasi.uio.no

SafeStart gjennomføres av PharmaSafe forskningsgruppe.

Hvilke apotek er med i studien?

15 apotek i Norge deltar i studien. Dersom du bor langt unna et studieapotek kan du få samtalen over telefon. 

SafeStart-app

MinSafeStart-appen er nå tilgjengelig for alle deltagere i SafeStart.

SafeStart i media

Error: Could not fetch object for cache entry with key "https://m360.opoint.com/api/feeds/99a3f553-8d92-444c-af0b-b9a04cd4c1b8/view/".

Dette har deltakere sagt:

«For meg var det fint at vi gikk gjennom ting for ulike symptomer selv om jeg ikke har opplevd alle selv er jeg bedre rustet hvis det skulle dukke opp.» Kvinne 34 år, førstegangsfødende, Akershus

«Jeg synes det var kjempebra! Jeg fikk telefonsamtale fordi apoteket var litt langt unna, men det synes jeg var helt topp. Jeg er veldig dårlig og det å komme seg til et apotek hadde vært veldig vanskelig.» Kvinne 32 år, andregangsfødende, Vest-Agder

«Jeg var meget fornøyd med at farmasøyten på forhånd hadde lest seg opp på medikament jeg hadde oppgitt i første spørreskjema slik at hun kunne besvare alle mine spørsmål knyttet til det. Jeg satte pris på tilbud om oppfølgningssamtale, samt rådene jeg fikk ift. kvalme.» Kvinne 29 år, andregangsfødende, Aust-Agder

Følg SafeStart i sosiale medier for aktuelle nyheter: