English version of this page

SafeStart - Trygg medisinbruk hos gravide

SafeStart står for "Samtale med Farmasøyt om Egenomsorg i Starten av svangerskapet". Prosjektet er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie som utføres ved 15 apotek i Norge. 

Prosjektets målsetting 

Hensikten med prosjektet er å undersøke om en samtale med farmasøyt tidlig i svangerskapet kan bidra til bedre forståelse og behandling av vanlige svangerskapsrelaterte plager og øke livskvaliteten til gravide kvinner.

Bakgrunn

Bakgrunn for dette prosjektet er behov for kunnskap om intervensjoner som kan fremme trygg medisinbruk og helse i svangerskapet. Slike intervensjoner må sette kvinnen selv i sentrum, og styrke hennes evne til riktig legemiddelbruk. I Norge er både forekomsten av sykefravær (70 %) og bruk av reseptfrie medisiner (>50 %) i svangerskapet høyt. Farmasøytsamtale har vist å være effektive for å bedre legemiddelbruken hos en rekke pasientgrupper, men har hittil i liten grad hatt en rolle i svangerskapsomsorgen. Vi har tidligere vist at mange gravide har et stort behov for informasjon når det gjelder legemiddelbehandling og at ca. 40 % opplever legemiddel-relaterte problemer (LRP). I vår studie ble over 70 % av LRP blant føde-/barsel kvinner løst av at farmasøyten informerte, eller ved å trygge kvinnen om hennes eget legemiddelbruk. Studien viste også at de fleste LRP kunne ha blitt forebygget ved en tidlig legemiddelsamtale.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Universitet i Oslo, Extrastiftelsen via Sanitetskvinnene, Stiftelsen til Fremme av Norsk Apotekfarmasi, Nasjonal Forskerskole i Farmasi og Norsk Farmasøytisk Selskap.

Samarbeid

Prosjektet utføres av Farmasøytisk intitutt, Universitet i Oslo i samarbeid med Apotekforeningen, pasientorganisasjonen Hyperemesis Gravidarum (HG) Norge, Universitet i Alberta, Canada og Universitet i Massachusettes, USA. I tillegg bidrar Regional Legemiddelinformasjonssenter (RELIS) Sør-Øst, kliniske farmasøyter fra Oslo Universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus.

Publisert 30. apr. 2018 13:09 - Sist endret 13. feb. 2019 09:57