Safety Pharmacology: Chicken and zebrafish as models to assess changes in brain development and function (avsluttet)

Ved å benytte kyllingmodellen kan vi eksponere kyllingfostrene mens de fortsatt ligger i egget, for deretter å studere eventuelle endringer i lillehjernens utvikling. Bildet til høyre viser lillehjerner isolert fra kyllingfostre.

Om prosjektet 

Sikkerhetsfarmakologi er definert som studier av potensielle uønskede farmakodynamiske effekter av et legemiddel på fysiologiske funksjoner ved eksponering i det terapeutiske området eller over.

Den vanligste grunnen til at farmasøytiske preparater trekkes fra markedet er at preparatene gir alvorlige reaksjoner, med sentralnervesystemet (SNS) som målorgan for disse reaksjonene i majoriteten av tilfellene. Implementeringen av ICH S7A-retningslinjene i 2001 har gitt nye utfordringer og ført med seg et forslag om å vurdere å introdusere in vitro—teknikker på et tidlig trinn i den sikkerhetsfarmakologiske evalueringen. 

Mål

Hovedmålet med dette prosjektet er å evaluere bruken av kyllingembryo in ovo-modellen og cellekulturer fra disse embryoene, så vel som sebrafisk (Danio rerio), som tidlige sikkerhetsfamakologitester for sentralnervesystemet (SNS). Vi ønsker å teste to ulike glukokortikoider og to antiepileptika, samt et antidepressiva, og undersøke hvordan disse virker på celledeling, celldød og differensiering. Vi ønsker også å se på effekter på nervecellenes nevritter, både antall og lengde, så vel som nevral nettverksaktivitet. Dette ønsker vi å gjøre i ulike nevronale populasjoner; kyllingembryo dag tre og dag 16 in ovo, nevronkulturer fra 16 dager gamle kyllingfostre og én og tre dager gamle sebrafisk.

I tillegg til å belyse eventuelle skadelige effekter av disse legemidlene på føtal SNS-utvikling, og problemer knyttet til bruk av slike legemidler under graviditet, vil vi gjennom dette prosjektet øke vår forståelse av nevronal utvikling.

Bakgrunn

Prosjektet er initiert som et nettverk mellom farmasøytiske institusjoner ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT), og det medisinske fakultet ved UiO. Prosjektet er innen sikkerhetsfarmakologi, ett av fire områder som Forskningsrådets rapport "Pharmaceutical Research in Norway - An Evaluation, 2006" anbefalte at skulle støttes på nasjonalt nivå.

 

Publisert 21. feb. 2011 14:28 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50

Kontakt

Gro Haarklou Mathisen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere