Kirsten Kilvik Viktil

Førsteamanuensis II - Avdeling for farmasøytisk biovitenskap
Bilde av Kirsten Kilvik Viktil
English version of this page
Mobiltelefon +47-41332217
Rom 479, Gydas vei
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO
Emneord: Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelrelaterter problemer, Adherence, Klinisk kommunikasjon, Eldre, Skrøpelighet, Multisyke, Pasientsikkerhet, Tverrproffesjonelt samarbeid

Publikasjoner

 • Ritschl, Valentin; Stamm, Tanja; Aletaha, Daniel; Bijlsma, Hans; Böhm, Peter; Drăgoi, Răzvan Gabriel; Dures, Emma; Estévez-López, Fernando; Gossec, Laure; Iagnocco, Annamaria; Marques, Andrea; Moholt, Ellen; Nudel, Michal; van den Bemt, Bart; Viktil, Kirsten Kilvik; Voshaar, Marieke; De Thurah, Annette & Carmona, Loreto (2020). 2020 EULAR points to consider for the prevention, screening, assessment and management of non-adherence to treatment in people with rheumatic and musculoskeletal diseases for use in clinical practice. Annals of the Rheumatic Diseases.  ISSN 0003-4967.  s 1- 7 . doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218986
 • Ritschl, Valentin; Stamm, Tanja; Aletaha, Daniel; Bijlsma, Hans; Böhm, Peter; Drăgoi, Răzvan Gabriel; Dures, Emma; Estévez-López, Fernando; Gossec, Laure; Iagnocco, Annamaria; Negrón, José B; Nudel, Michal; Marques, Andréa; Moholt, Ellen; Skrubbeltrang, Conni; van den Bemt, Bart; Viktil, Kirsten Kilvik; Voshaar, Marieke; Carmona, Loreto & de Thurah, Annette (2020). Prevention, screening, assessing and managing of non-adherent behaviour in people with rheumatic and musculoskeletal diseases: systematic reviews informing the 2020 EULAR points to consider. RMD Open.  ISSN 2056-5933.  6:e001432(3), s 1- 11 . doi: 10.1136/rmdopen-2020-001432
 • Høgholen, Anna Helene; Storhaug, Anette; Kvernrød, Kristin; Kostovski, Emil; Viktil, Kirsten Kilvik & Mathiesen, Liv (2018). Use of medicines, adherence and attitudes to medicines among persons with chronic spinal cord injury. Spinal Cord.  ISSN 1362-4393.  56, s 35- 40 . doi: 10.1038/sc.2017.95 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Jeanette Schultz; Havnes, Kjerstin; Halvorsen, Kjell H.; Haustreis, Stine-Mari; Skaue, Lillann Wilsgård; Kamycheva, Elena; Mathiesen, Liv; Viktil, Kirsten Kilvik; Granås, Anne Gerd & Garcia, Beate Hennie (2018). Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  8:e020106, s 1- 8 . doi: 10.1136/bmjopen-2017-020106 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Lehre, Ina; Ranhoff, Anette Hylen & Molden, Espen (2018). Serum concentrations and elimination rates of direct-acting oral anticoagulants (DOACs) in older hip fracture patients hospitalized for surgery: a pilot study. Drugs & Aging.  ISSN 1170-229X.  36(1), s 65- 71 . doi: 10.1007/s40266-018-0609-4
 • Damlien, Lisbeth; Davidsen, Nina; Nilsen, Merethe; Godø, Aasmund; Moger, Tron Anders & Viktil, Kirsten Kilvik (2017). Drug safety at admission to emergency department: an innovative model for PRIOritizing patients for MEdication Reconciliation (PRIOMER). European journal of emergency medicine.  ISSN 0969-9546.  24(5), s 333- 339 . doi: 10.1097/MEJ.0000000000000355
 • Nilsson, Niklas; Lea, Marianne; Lao, Yvonne; Wendelbo, Katherine; Gløersen, Gløer; Mowe, Morten; Blix, Hege Salvesen & Viktil, Kirsten Kilvik (2015). Medication discrepancies revealed by medication reconciliation and their potential short-term and long-term effects: a Norwegian multicentre study carried out on internal medicine wards. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP).  ISSN 2047-9956.  22(5), s 298- 303 . doi: 10.1136/ejhpharm-2015-000686
 • Aag, Trine Iversen; Garcia, Beate Hennie & Viktil, Kirsten Kilvik (2014). Should nurses or clinical pharmacists perform medication reconciliation? A randomized controlled trial. European Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0031-6970.  70(11), s 1325- 1332 . doi: 10.1007/s00228-014-1741-7
 • Eriksen, Hanne-Merete; Ramberg Sæther, Anja; Viktil, Kirsten Kilvik; Andberg, Lene Sigrun; Munkerud, Marianne Winther; Willoch, Karin & Blix, Hege Salvesen (2013). Antibiotikabruk ved sykehjem - kartlegging med ulike metoder. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(19), s 2052- 2056 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1480 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Frøyland, Hilde; Rogvin, Maria Beite & Moger, Tron Anders (2013). Beliefs about medicines among Norwegian outpatients with chronic cardiovascular disease. European Journal of Hospital Pharmacy Practice (EJHP Practice).  ISSN 1781-9989.  21, s 118- 120 . doi: 10.1136/ejhpharm-2013-000346
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Nordsveen Davies, Maren; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2012). How are drug regimen changes during hospitalisation handled after discharge: a cohort study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2(6) . doi: 10.1136/bmjopen-2012-001461
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Engeland, Anders & Furu, Kari (2012). Outcomes after anti-rheumatic drug use before and during pregnancy: a cohort study among 150 000 pregnant women and expectant fathers. Scandinavian Journal of Rheumatology.  ISSN 0300-9742.  41(3), s 196- 201 . doi: 10.3109/03009742.2011.626442
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). Drugs with narrow therapeutic index as indicators in the risk management of hospitalised patients. Pharmacy Practice.  ISSN 1885-642X.  8(1), s 50- 55
 • Granås, Anne Gerd; Berg, Christian Lie; Hjellvik, Vidar; Haukereid, Cecilie; Kronstad, Arvid; Blix, Hege Salvesen; Kilhovd, Bente; Viktil, Kirsten K & Horn, Anne Marie (2010). Evaluating categorisation and clinical relevance of drug-related problems in medication reviews. Pharmacy World & Science (PWS).  ISSN 0928-1231.  32(3), s 394- 403 . doi: 10.1007/s11096-010-9385-x
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd & Viktil, Kirsten K. (2010). Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  28(2), s 82- 88 . doi: 10.3109/02813431003765455
 • Viktil, Kirsten K; Engeland, Anders & Furu, Kari (2009). Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy-a population-based cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  18(8), s 737- 742 . doi: 10.1002/pds.1775
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K.; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2008). Risk of drug-related problems for various antibiotics in hospital: assessment by use of a novel method. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  17(8), s 834- 841 . doi: 10.1002/pds.1595
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K & Reikvam, Åsmund (2008). Legemiddelinteraksjoner hos sykehuspasienter forekomst og klinisk betydning. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  18(2), s 179- 184
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2008). Identification of drug interactions in hospitals – computerized screening vs. bedside recording. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.  ISSN 0269-4727.  33, s 131- 139
 • Viktil, Kirsten K; Blix, Hege Salvesen & Reikvam, Åsmund (2008). The Janus face of polypharmacy - overuse versus underuse of medicine. Norsk Epidemiologi.  ISSN 0803-2491.  18(2), s 147- 152
 • Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2008). The impact of clinical pharmacists on drug-related problems and clinical outcomes. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  ISSN 1742-7835.  102(3), s 275- 280 . doi: 10.1111/j.1742-7843.2007.00206.x
 • Ruths, Sabine; Viktil, Kirsten K. & Blix, Hege Salvesen (2007). Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(23), s 3073- 3076
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug related problems. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  63, s 187- 195 . doi: 10.1111/j.1365-2125.2006.02744.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2006). Use of renal risk drugs in hospitalized patients with impaired renal function-an underestimated problem?. Nephrology, Dialysis and Transplantation.  ISSN 0931-0509.  21, s 3164- 3171
 • Viktil, KK; Blix, Hege Salvesen; Moger, TA & Reikvam, Åsmund (2006). Interview of patients by pharmacists contributes significantly to the identification of drug-related problems (DRPs). Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  15
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Enstad, Merethe; Kutschera, Janne; Smedstad, Liv Marit & Schjøtt, Jan (2001). Polypharmacy among patients admitted to hospital with rheumatic diseases. Pharmacy World & Science (PWS).  ISSN 0928-1231.  23(4), s 153- 158
 • Spigset, Olav & Viktil, Kirsten Kilvik (2001). Etterlevelse av legemiddelbruk, I:  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell.  Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok, Oslo..  Kapittel G 25.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Enstad, Merete; Smedstad, Liv Marit; Schjøtt, Jan & Sund, Janne Kutschera (2001). Polypharmacy among patients admitted to hospital with rheumatic diseases. Pharmacy World & Science (PWS).  ISSN 0928-1231.  23(4), s 153- 158

Se alle arbeider i Cristin

 • Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (red.) (2017). Klinisk farmasi - en lærebok. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245020090.  367 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgholen, Anna Helene; Storhaug, Anette; Kvernrød, Kristin; Kostovski, Emil; Viktil, Kirsten Kilvik & Mathiesen, Liv (2016). Adherence and attitudes to medicines among patients with chronic spinal cord injury.
 • Buajordet, Marit; Sund, Janne Kutschera; Blix, Hege Salvesen & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems.
 • Buajordet, Marit; Sund, Janne Kutschera; Blix, Hege Salvesen & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems (DRP).
 • Buajordet, Marit; Viktil, Kirsten Kilvik; Sund, Janne Kutschera & Blix, Hege Salvesen (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems (DRPs). International Journal of Clinical Pharmacology Research.  ISSN 0251-1649.  35(6), s 1285- 1286
 • Holm, Hilde & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Patient satisfaction with drug reconciliation at discharge from hospital. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  35(6), s 1284- 1284 . doi: 10.1007/s11096-013-9886-5
 • Holm, Hilde & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Patient satisfaction with drug reconcilliation at discharge from hospital.
 • Skjetne, Heidi Hansbakk; Viktil, Kirsten Kilvik & Naustdal, Thor (2013). Bruk av uhensiktsmessige legemidler i en lungemedisinsk avdeling - Optimalisering av legemiddelbruk ved klinisk farmasøyt.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Frøyland, Hilde; Engh, Elin & Ranhoff, Anette Hylen (2013). Establishing a geriatric multidisciplinary out-patient clinic for medication review. International Journal of Clinical Pharmacology Research.  ISSN 0251-1649.  35(3), s 493- 493
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Frøyland, Hilde; Engh, Elin & Ranhoff, Anette Hylen (2013). Establishing a geriatric multidisciplinary out-patient clinic for medication review. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  35(6), s 1261- 1262 . doi: 10.1007%2Fs11096-013-9886-5
 • Wendelbo, Katherine; Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2013). Medication reconciliation on admission to an acute geriatric ward. International Journal of Clinical Pharmacy.  ISSN 2210-7703.  35(5), s 919- 919 . doi: 10.1007/s11096-013-9801-0
 • Buajordet, Marit; Viktil, Kirsten Kilvik; Sund, Janne Kutschera & Blix, Hege Salvesen (2012). Klinisk relevans av farmasøyters intervensjoner på legemiddelrelaterte problemer.
 • Lao, Yvonne; Viktil, Kirsten Kilvik & Maagaard, Anne (2012). Medication reconciliation at an infection ward. International Journal of Clinical Pharmacology Research.  ISSN 0251-1649.  34(5), s 789- 790
 • Lao, Yvonne; Viktil, Kirsten Kilvik & Maagaard, Anne (2012). Medication reconcilliation at an infection ward.
 • Nilsen, Merethe & Viktil, Kirsten Kilvik (2012). Use of herbal medicines and nutritional supplements and potential interactions in patients admitted to general internal medicine wards. International Journal of Clinical Pharmacology Research.  ISSN 0251-1649.  34(1), s 257- 258
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2012). Utfordringer ved bruk av legemidler hos eldre og ved palliativ omsorg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  29(2), s 61- 65
 • Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). GP’s Opinions of the Hospital Discharge Notes – A Survey among GPs. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  19, s 290- 291 . doi: 10.1002/pds
 • Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). GPs’ opinions of the hospital discharge notes – a survey among GPs.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). The challenge of changes in drug regimen when changing level of care. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  19, s 58
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). The challenge of drug regimen surveillance when changing level of care. P14, Norsk Farmasøytisk Selskap. Programhefte fra Farmasidagene, Oslo 2010.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2008). Identification of drug interactions in hospitals - computer screening vs bedside recording. Pharmacy World & Science (PWS).  ISSN 0928-1231.  30, s 670- 671
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Engeland, A & Furu, Kari (2008). Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy. Annals of the Rheumatic Diseases.  ISSN 0003-4967.  67, s 581- 581
 • Viktil, KK; Bjornstad, C; Glennas, A; Jorgensen, F; Larssen, K; Midthaug, K; Nordengen, T & Wallenius, Marianne (2008). Patinfo-rheuma: development of web-based patient information leaflets about drugs used in rheumatic diseases - a multidisciplinary approach. Pharmacy World & Science (PWS).  ISSN 0928-1231.  30, s 739- 740
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K; Moger, Tron A; Reikvam, Aasmund & Reikvam, Åsmund (2008). Drug-related problems associated with various antibiotics: Risk grading by use of a novel method. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  17, s S149 . doi: 10.1002/pds.1631
 • Furu, Kari; Engeland, Anders & Viktil, Kirsten K (2008). Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy, 2004-2006. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  17, s S158 . doi: 10.1002/pds.1631
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). The relationship between two different methods – bedside recording and computerized screening – for the identification of drug-interactions.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). The relationship between two different methods – bedside recording and computerized screening – for the identification of drug-interactions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  16, s 383
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised patients with lung diseases.
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised patients with lung diseases. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  17, s 23
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised problems with lung diseases.
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised problems with lung diseases. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  ISSN 1742-7835.  101, s 161
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Co-prescribing of warfarin and NSAIDs/aspirin – frequency and problems.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospital use of warfarin and aspirin/NSAIDs in combination: frequency and problem.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospitalised patients on warfarin therapy: concomitant aspirin/NSAIDs use and occurrence of drug-related problems.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Co-prescribing of warfarin and NSAIDs/aspirin – frequency and problems. Norsk Epidemiologi, Supplement.  ISSN 0803-4206.  17, s 35
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospital use of warfarin and aspirin/NSAIDs in combination: frequency and problem. Cardiovascular Drugs and Therapy.  ISSN 0920-3206.  21, s 25
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospitalised patients on warfarin therapy: concomitant aspirin/NSAIDs use and occurrence of drug-related problems. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  ISSN 1742-7835.  101, s 158
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2007). Clinical pharmacy in Norway.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Use of Coxibs and traditional NSAIDs in hospitalized patients prior to rofecoxib withdrawal: utilization pattern and drug-related problems.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Use of Coxibs and traditional NSAIDs in hospitalized patients prior to rofecoxib withdrawal: utilization pattern and drug-related problems. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  16, s 167
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Reikvam, Åsmund & Moger, Tron Anders (2007). Drug-related problems in hospitalised patients – a major challenge in modern medicine.
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2006). Polyfarmasi - en indikator med begrenset verdi?.
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2006). Prosjekt PASINFO-REVMA. Historien om da revma-infoarkene ble samlet til ett rike. Nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom revmatologer, farmasøyter og pasientorganisasjoner.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2006). Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug-related problems. Proceedings Norsk Farmaceutisk Selskap.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Froyland, Hilde & Brottveit, Aanund (2006). Pharmacist-led medication out-patient clinic, interviewing patients using the principle of concordance. Pharmacy World & Science (PWS).  ISSN 0928-1231.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 4. feb. 2020 21:20

Forskergrupper