Kirsten Kilvik Viktil

Førsteamanuensis II - Avdeling for farmasøytisk biovitenskap
Bilde av Kirsten Kilvik Viktil
English version of this page
Mobiltelefon +47-41332217
Rom 479, Gydas vei
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO
Emneord: Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelrelaterter problemer, Adherence, Klinisk kommunikasjon, Eldre, Skrøpelighet, Multisyke, Pasientsikkerhet, Tverrproffesjonelt samarbeid
Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 4. feb. 2020 21:20

Forskergrupper