Kirsten Kilvik Viktil

Førsteamanuensis II - Avdeling for farmasøytisk biovitenskap
Bilde av Kirsten Kilvik Viktil
English version of this page
Mobiltelefon +47-41332217
Rom 479, Gydas vei
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO
Emneord: Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomgang, Legemiddelrelaterter problemer, Adherence, Klinisk kommunikasjon, Eldre, Skrøpelighet, Multisyke, Pasientsikkerhet, Tverrproffesjonelt samarbeid

Publikasjoner

 • Nymoen, Lisbeth Damlien; Björk, Malin; Flatebø, Trude Eline; Nilsen, Merethe; Godø, Aasmund & Øie, Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Drug-related emergency department visits: prevalence and risk factors. Internal and Emergency Medicine. ISSN 1828-0447. doi: 10.1007/s11739-022-02935-9.
 • Nordén, Kristine Røren; Dagfinrud, Hanne; Semb, Anne Grete; Hisdal, Jonny; Viktil, Kirsten Kilvik & Sexton, Joseph [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Effect of high-intensity exercise on cardiorespiratory fitness, cardiovascular disease risk and disease activity in patients with inflammatory joint disease: Protocol for the ExeHeart randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(2). doi: 10.1136/bmjopen-2021-058634.
 • Nymoen, Lisbeth Damlien; Tran, Therese Thanh Tu; Walter, Scott R; Lehnbom, Elin; Tunestveit, Ingrid Kinne & Øie, Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Emergency department physicians' distribution of time in the fast paced-workflow-a novel time-motion study of drug-related activities. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. doi: 10.1007/s11096-021-01364-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ritschl, Valentin; Stamm, Tanja; Aletaha, Daniel; Bijlsma, Hans; Böhm, Peter & Drăgoi, Răzvan Gabriel [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2020). 2020 EULAR points to consider for the prevention, screening, assessment and management of non-adherence to treatment in people with rheumatic and musculoskeletal diseases for use in clinical practice. Annals of the Rheumatic Diseases. ISSN 0003-4967. s. 1–7. doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218986.
 • Ritschl, Valentin; Stamm, Tanja; Aletaha, Daniel; Bijlsma, Hans; Böhm, Peter & Drăgoi, Răzvan Gabriel [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2020). Prevention, screening, assessing and managing of non-adherent behaviour in people with rheumatic and musculoskeletal diseases: systematic reviews informing the 2020 EULAR points to consider. RMD Open. ISSN 2056-5933. 6:e001432(3), s. 1–11. doi: 10.1136/rmdopen-2020-001432.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Lehre, Ina; Ranhoff, Anette Hylen & Molden, Espen (2018). Serum concentrations and elimination rates of direct-acting oral anticoagulants (DOACs) in older hip fracture patients hospitalized for surgery: a pilot study. Drugs & Aging. ISSN 1170-229X. 36(1), s. 65–71. doi: 10.1007/s40266-018-0609-4.
 • Johansen, Jeanette Schultz; Havnes, Kjerstin; Halvorsen, Kjell H.; Haustreis, Stine-Mari; Skaue, Lillann Wilsgård & Kamycheva, Elena [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Interdisciplinary collaboration across secondary and primary care to improve medication safety in the elderly (IMMENSE study): study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 8:e020106, s. 1–8. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020106. Fulltekst i vitenarkiv
 • Høgholen, Anna Helene; Storhaug, Anette; Kvernrød, Kristin; Kostovski, Emil; Viktil, Kirsten Kilvik & Mathiesen, Liv (2018). Use of medicines, adherence and attitudes to medicines among persons with chronic spinal cord injury. Spinal Cord. ISSN 1362-4393. 56, s. 35–40. doi: 10.1038/sc.2017.95. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damlien, Lisbeth; Davidsen, Nina; Nilsen, Merethe; Godø, Aasmund; Moger, Tron Anders & Viktil, Kirsten Kilvik (2017). Drug safety at admission to emergency department: an innovative model for PRIOritizing patients for MEdication Reconciliation (PRIOMER). European journal of emergency medicine. ISSN 0969-9546. 24(5), s. 333–339. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000355.
 • Nilsson, Niklas; Lea, Marianne; Lao, Yvonne; Wendelbo, Katherine; Gløersen, Gløer & Mowe, Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Medication discrepancies revealed by medication reconciliation and their potential short-term and long-term effects: a Norwegian multicentre study carried out on internal medicine wards. European Journal of Hospital Pharmacy (EJHP). ISSN 2047-9956. 22(5), s. 298–303. doi: 10.1136/ejhpharm-2015-000686.
 • Aag, Trine Iversen; Garcia, Beate Hennie & Viktil, Kirsten Kilvik (2014). Should nurses or clinical pharmacists perform medication reconciliation? A randomized controlled trial. European Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0031-6970. 70(11), s. 1325–1332. doi: 10.1007/s00228-014-1741-7.
 • Eriksen, Hanne-Merete; Ramberg Sæther, Anja; Viktil, Kirsten Kilvik; Andberg, Lene Sigrun; Munkerud, Marianne Winther & Willoch, Karin [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Antibiotikabruk ved sykehjem - kartlegging med ulike metoder. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(19), s. 2052–2056. doi: 10.4045/tidsskr.12.1480. Fulltekst i vitenarkiv
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Frøyland, Hilde; Rogvin, Maria Beite & Moger, Tron Anders (2013). Beliefs about medicines among Norwegian outpatients with chronic cardiovascular disease. European Journal of Hospital Pharmacy Practice (EJHP Practice). ISSN 1781-9989. 21, s. 118–120. doi: 10.1136/ejhpharm-2013-000346.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Nordsveen Davies, Maren; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2012). How are drug regimen changes during hospitalisation handled after discharge: a cohort study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 2(6). doi: 10.1136/bmjopen-2012-001461.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Engeland, Anders & Furu, Kari (2012). Outcomes after anti-rheumatic drug use before and during pregnancy: a cohort study among 150 000 pregnant women and expectant fathers. Scandinavian Journal of Rheumatology. ISSN 0300-9742. 41(3), s. 196–201. doi: 10.3109/03009742.2011.626442.
 • Halvorsen, Kjell Hermann; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd & Viktil, Kirsten K. (2010). Multidisciplinary intervention to identify and resolve drug-related problems in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 28(2), s. 82–88. doi: 10.3109/02813431003765455.
 • Granås, Anne Gerd; Berg, Christian Lie; Hjellvik, Vidar; Haukereid, Cecilie; Kronstad, Arvid & Blix, Hege Salvesen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Evaluating categorisation and clinical relevance of drug-related problems in medication reviews. Pharmacy World & Science (PWS). ISSN 0928-1231. 32(3), s. 394–403. doi: 10.1007/s11096-010-9385-x.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). Drugs with narrow therapeutic index as indicators in the risk management of hospitalised patients. Pharmacy Practice. ISSN 1885-642X. 8(1), s. 50–55.
 • Viktil, Kirsten K; Engeland, Anders & Furu, Kari (2009). Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy-a population-based cohort study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 18(8), s. 737–742. doi: 10.1002/pds.1775.
 • Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2008). The impact of clinical pharmacists on drug-related problems and clinical outcomes. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 102(3), s. 275–280. doi: 10.1111/j.1742-7843.2007.00206.x.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2008). Identification of drug interactions in hospitals – computerized screening vs. bedside recording. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. ISSN 0269-4727. 33, s. 131–139.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K.; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2008). Risk of drug-related problems for various antibiotics in hospital: assessment by use of a novel method. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 17(8), s. 834–841. doi: 10.1002/pds.1595.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K & Reikvam, Åsmund (2008). Legemiddelinteraksjoner hos sykehuspasienter forekomst og klinisk betydning. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 18(2), s. 179–184.
 • Viktil, Kirsten K; Blix, Hege Salvesen & Reikvam, Åsmund (2008). The Janus face of polypharmacy - overuse versus underuse of medicine. Norsk Epidemiologi. ISSN 0803-2491. 18(2), s. 147–152.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug related problems. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 63, s. 187–195. doi: 10.1111/j.1365-2125.2006.02744..
 • Ruths, Sabine; Viktil, Kirsten K. & Blix, Hege Salvesen (2007). Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 127(23), s. 3073–3076.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2006). Use of renal risk drugs in hospitalized patients with impaired renal function-an underestimated problem? Nephrology, Dialysis and Transplantation. ISSN 0931-0509. 21, s. 3164–3171.
 • Viktil, KK; Blix, Hege Salvesen; Moger, TA & Reikvam, Åsmund (2006). Interview of patients by pharmacists contributes significantly to the identification of drug-related problems (DRPs). Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 15.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Enstad, Merethe; Kutschera, Janne; Smedstad, Liv Marit & Schjøtt, Jan (2001). Polypharmacy among patients admitted to hospital with rheumatic diseases. Pharmacy World & Science (PWS). ISSN 0928-1231. 23(4), s. 153–158.
 • Spigset, Olav & Viktil, Kirsten Kilvik (2001). Etterlevelse av legemiddelbruk, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok, Oslo.. doi: http%3A/legemiddelhandboka.no/Generelle/598830.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Enstad, Merete; Smedstad, Liv Marit; Schjøtt, Jan & Sund, Janne Kutschera (2001). Polypharmacy among patients admitted to hospital with rheumatic diseases. Pharmacy World & Science (PWS). ISSN 0928-1231. 23(4), s. 153–158.

Se alle arbeider i Cristin

 • Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2017). Klinisk farmasi - en lærebok. Fagbokforlaget. ISBN 9788245020090. 367 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Kjell H.; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd & Viktil, Kirsten Kilvik (2020). The impact of pharmacists on drug-related problems in nursing homes.
 • Høgholen, Anna Helene; Storhaug, Anette; Kvernrød, Kristin; Kostovski, Emil; Viktil, Kirsten Kilvik & Mathiesen, Liv (2016). Adherence and attitudes to medicines among patients with chronic spinal cord injury.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Frøyland, Hilde; Engh, Elin & Ranhoff, Anette Hylen (2013). Establishing a geriatric multidisciplinary out-patient clinic for medication review. International Journal of Clinical Pharmacology Research. ISSN 0251-1649. 35(3), s. 493–493.
 • Buajordet, Marit; Viktil, Kirsten Kilvik; Sund, Janne Kutschera & Blix, Hege Salvesen (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems (DRPs). International Journal of Clinical Pharmacology Research. ISSN 0251-1649. 35(6), s. 1285–1286.
 • Holm, Hilde & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Patient satisfaction with drug reconciliation at discharge from hospital. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 35(6), s. 1284–1284. doi: 10.1007/s11096-013-9886-5.
 • Wendelbo, Katherine; Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2013). Medication reconciliation on admission to an acute geriatric ward. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 35(5), s. 919–919. doi: 10.1007/s11096-013-9801-0.
 • Holm, Hilde & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Patient satisfaction with drug reconcilliation at discharge from hospital.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Frøyland, Hilde; Engh, Elin & Ranhoff, Anette Hylen (2013). Establishing a geriatric multidisciplinary out-patient clinic for medication review. International Journal of Clinical Pharmacy. ISSN 2210-7703. 35(6), s. 1261–1262. doi: 10.1007/s11096-013-9886-5.
 • Buajordet, Marit; Sund, Janne Kutschera; Blix, Hege Salvesen & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems.
 • Buajordet, Marit; Sund, Janne Kutschera; Blix, Hege Salvesen & Viktil, Kirsten Kilvik (2013). Clinical significance of interventions made by pharmacists to drug related problems (DRP).
 • Nilsen, Merethe & Viktil, Kirsten Kilvik (2012). Use of herbal medicines and nutritional supplements and potential interactions in patients admitted to general internal medicine wards. International Journal of Clinical Pharmacology Research. ISSN 0251-1649. 34(1), s. 257–258.
 • Lao, Yvonne; Viktil, Kirsten Kilvik & Maagaard, Anne (2012). Medication reconcilliation at an infection ward.
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2012). Utfordringer ved bruk av legemidler hos eldre og ved palliativ omsorg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 29(2), s. 61–65.
 • Lao, Yvonne; Viktil, Kirsten Kilvik & Maagaard, Anne (2012). Medication reconciliation at an infection ward. International Journal of Clinical Pharmacology Research. ISSN 0251-1649. 34(5), s. 789–790.
 • Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). GPs’ opinions of the hospital discharge notes – a survey among GPs.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). The challenge of drug regimen surveillance when changing level of care. P14, Norsk Farmasøytisk Selskap. Programhefte fra Farmasidagene, Oslo 2010.
 • Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). GP’s Opinions of the Hospital Discharge Notes – A Survey among GPs. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 19, s. 290–291. doi: 10.1002/pds.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Eek, Anne Katrine; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2010). The challenge of changes in drug regimen when changing level of care. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 19.
 • Halvorsen, Kjell H.; Ruths, Sabine; Granås, Anne Gerd & Viktil, Kirsten Kilvik (2010). Drug-related problems in nursing homes: the impact of multidisciplinary teams.
 • Ruths, Sabine; Halvorsen, Kjell H.; Granås, Anne Gerd & Viktil, Kirsten Kilvik (2009). Drug-related problems in Norwegian nursing homes.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2008). Identification of drug interactions in hospitals - computer screening vs bedside recording. Pharmacy World & Science (PWS). ISSN 0928-1231. 30, s. 670–671.
 • Viktil, KK; Bjornstad, C; Glennas, A; Jorgensen, F; Larssen, K & Midthaug, K [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Patinfo-rheuma: development of web-based patient information leaflets about drugs used in rheumatic diseases - a multidisciplinary approach. Pharmacy World & Science (PWS). ISSN 0928-1231. 30, s. 739–740.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten K; Moger, Tron A; Reikvam, Aasmund & Reikvam, Åsmund (2008). Drug-related problems associated with various antibiotics: Risk grading by use of a novel method. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 17. doi: 10.1002/pds.1631.
 • Furu, Kari; Engeland, Anders & Viktil, Kirsten K (2008). Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy, 2004-2006. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 17. doi: 10.1002/pds.1631.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Engeland, A & Furu, Kari (2008). Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy. Annals of the Rheumatic Diseases. ISSN 0003-4967. 67, s. 581–581.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Use of Coxibs and traditional NSAIDs in hospitalized patients prior to rofecoxib withdrawal: utilization pattern and drug-related problems. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 16.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). The relationship between two different methods – bedside recording and computerized screening – for the identification of drug-interactions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. ISSN 1053-8569. 16.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospitalised patients on warfarin therapy: concomitant aspirin/NSAIDs use and occurrence of drug-related problems. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 101.
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised problems with lung diseases. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. ISSN 1742-7835. 101.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospital use of warfarin and aspirin/NSAIDs in combination: frequency and problem. Cardiovascular Drugs and Therapy. ISSN 0920-3206. 21.
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised patients with lung diseases. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 17.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Co-prescribing of warfarin and NSAIDs/aspirin – frequency and problems. Norsk Epidemiologi, Supplement. ISSN 0803-4206. 17.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Co-prescribing of warfarin and NSAIDs/aspirin – frequency and problems.
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised patients with lung diseases.
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2007). Clinical pharmacy in Norway.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospital use of warfarin and aspirin/NSAIDs in combination: frequency and problem.
 • Eek, Anne Katrine; Nordsveen, Maren; Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Benzodiazepine use and drug-related problems in hospitalised problems with lung diseases.
 • Nordsveen, Maren; Eek, Anne Katrine; Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Hospitalised patients on warfarin therapy: concomitant aspirin/NSAIDs use and occurrence of drug-related problems.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). The relationship between two different methods – bedside recording and computerized screening – for the identification of drug-interactions.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2007). Use of Coxibs and traditional NSAIDs in hospitalized patients prior to rofecoxib withdrawal: utilization pattern and drug-related problems.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Froyland, Hilde & Brottveit, Aanund (2006). Pharmacist-led medication out-patient clinic, interviewing patients using the principle of concordance. Pharmacy World & Science (PWS). ISSN 0928-1231.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Blix, Hege Salvesen; Moger, Tron Anders & Reikvam, Åsmund (2006). Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug-related problems. Proceedings Norsk Farmaceutisk Selskap.
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2006). Polyfarmasi - en indikator med begrenset verdi?
 • Ruths, Sabine; Viktil, Kirsten Kilvik & Blix, Hege Salvesen (2006). Klassifikasjon av legemiddelrelaterte problemer.
 • Blix, Hege Salvesen; Viktil, Kirsten Kilvik & Ruths, Sabine (2006). Norsk konsensus for klassifisering av legemiddelrelaterte problemer.
 • Viktil, Kirsten Kilvik (2006). Prosjekt PASINFO-REVMA. Historien om da revma-infoarkene ble samlet til ett rike. Nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom revmatologer, farmasøyter og pasientorganisasjoner.
 • Skjetne, Heidi Hansbakk; Viktil, Kirsten Kilvik & Naustdal, Thor (2013). Bruk av uhensiktsmessige legemidler i en lungemedisinsk avdeling - Optimalisering av legemiddelbruk ved klinisk farmasøyt. Universitetet i Oslo.
 • Buajordet, Marit; Viktil, Kirsten Kilvik; Sund, Janne Kutschera & Blix, Hege Salvesen (2012). Klinisk relevans av farmasøyters intervensjoner på legemiddelrelaterte problemer. Farmasøytisk institutt, UiO.
 • Viktil, Kirsten Kilvik; Reikvam, Åsmund & Moger, Tron Anders (2007). Drug-related problems in hospitalised patients – a major challenge in modern medicine. Unipub forlag. ISSN 978-82-8072-703-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:45 - Sist endret 4. feb. 2020 21:20

Forskergrupper