English version of this page

Klinisk farmasi og persontilpasset legemiddelbehandling

Forskningsgruppens overordnete målsetning er å studere helsegevinsten av skreddersydd legemiddelbehandling til den enkelte legemiddelbruker. Vi har fokus på persontilpasset legemiddelbehandling, legemiddelbrukeres erfaringer og holdninger til bruk av legemidler og intervensjoner som optimaliserer legemiddelbruk.

Klinisk farmasi er arbeid med optimalisering av legemiddelbehandling for den enkelte pasient, i samhandling med annet helsepersonell og pasienten selv. Klinisk farmasi inkluderer alt slikt pasientnært arbeid, både i sykehus og i kommunehelsetjenesten og har pasientsikkerhet som overordnet mål.

Det er mange faktorer som påvirker det enkelte individs respons på et legemiddel. Dette inkluderer blant annet genetisk variasjon, alder og sykelighet. I persontilpasset legemiddelbehandling tar man hensyn til slike faktorer og skreddersyr behandlingen og den praktiske bruken av legemidler deretter. Samvalg er en prosess der legemiddelbrukeren sammen med helsepersonell kommer fram til behandlingsmål og egnet behandling. Personlige erfaringer og holdninger til bruk av legemidler er derfor viktige faktorer i persontilpasset legemiddelbehandling.

Forskningsgruppen benytter både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Flere av våre prosjekter faller inn under helsetjenesteforskning og er forskning på komplekse intervensjoner. Hovedfokus for forskningen vår er:

  • Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet hos multisyke pasienter og andre pasienter med komplekse legemiddelregimer
  • Farmakologisk variasjon som årsak til individuelle forskjeller i legemiddelrespons

Forskningsgruppen har et etablert samarbeid med et bredt fagmiljø, med flere sykehus og sykehusavdelinger, sykehusapotek og Det medisinske fakultet, UiO og med andre universitet og forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Vi ønsker å styrke samarbeid med forskere innen samfunnsfag, implementeringsforskning, Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning, og e-helseforskning.

Følg oss på Instagram

Publisert 24. jan. 2020 12:44 - Sist endret 18. mars 2020 21:24

Kontakt

Leder av gruppen
Liv Mathiesen