Marianne Lea

Bilde av Marianne Lea
English version of this page
Telefon +47 22844931
Brukernavn
Besøksadresse Gydas vei 8 0363 Oslo
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Klinisk farmasi, farmakoterapi, persontilpasset legemiddelbehandling, multimorbiditet

Undervisning

FARM4100 – Persontilpasset legemiddelbehandling

Bakgrunn

I dag ansatt i en 50% stilling som postdoktor som kombineres med en 50% stilling som klinisk farmasøyt i Sykehusapotekene HF.

Ph.D., Farmasøytisk Institutt UiO, 2019. Avhandlingens tittel: Towards safer drug therapy in elderly and multimorbid patients.

Erfaringsbasert master i klinisk farmasi, Farmasøytisk Institutt, UiO, 2012

Sykehusapotekene HF, 2006 -

 • Farmasøyt i Integrated Medicines Management (IMM) - senteret 
 • Klinisk farmasøyt på akuttgeriatrisk, lunge og indremedisinsk sengepost
 • Sykehusekspedisjonen

Cand. pharm, Farmasøytisk Institutt, UiO, 2006

Emneord: Klinisk farmasi, Legemiddelgjennomganger, Helsetjenesteforskning, Etterlevelse, Multimorbiditet, Persontilpasset legemiddelbehandling, Pasientsikkerhet, Avdiagnostisering

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Lea, Marianne (2021). Intervju i Studio 2 P2 om avdiagnostisering. [Radio]. NRK P2.
 • Lea, Marianne (2021). Vil fjerne diagnoser som ikke gagner pasientene. [Avis]. Dagens Medisin.
 • Lea, Marianne & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Gjør folk friskere – fjern diagnoser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Lea, Marianne (2021). Dediagnosing- making people less ill with Prof. Bjørn Hofmann and Dr Marianne Lea. [Internett]. Words Matter.
 • Lea, Marianne; Trapnes, Elin; Davidsson, Malin & Mathiesen, Liv (2017). Experiences from a pharmacist-led RCT in a hospital setting in Norway.
 • Lea, Marianne; Mathiesen, Liv; Mowe, Morten & Molden, Espen (2017). Baseline characteristics of multimorbid patients included in an RCT.
 • Lea, Marianne; Engnes, Anette; Mathiesen, Liv; Mowe, Morten & Molden, Espen (2016). Drug-related problems at hospital admission in multimorbid internal medical patients.
 • Trapnes, Elin; Berge, Foss Jorunn; Lea, Marianne; Steen, Hanne; Davidsson, Malin & Mathiesen, Liv (2013). Implementing a Clinical Pharmacy Service in South East Norway.
 • Hestad, Kristin; Lea, Marianne; Steen, Hanne; Njaastad, Anne Mette; Thomassen, Kristin & Mathiesen, Liv (2013). Legemiddelsamstemming.
 • Lea, Marianne; Njaastad, Anne Mette; Thomassen, Kristin; Mathiesen, Liv; Ørnes, Silje Engdal & Flage, Marianne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). LegemiddelsamstemmingGenerell indremedisinsk sengepost, Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus HF.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2019 15:38 - Sist endret 16. sep. 2021 20:32

Forskergrupper