Utskrift

Dette er en oversikt over nettverksskriverne ved Farmasøytisk institutt og hvem som har tilgang til å benytte disse.

Etter at UiO har innført ny utskriftsløsning skal utskriften på alle MFP-skrivere, utstyrt med Safecome kortleser, gå via pullprint. (\\pullprint\ricoh ). Du må derfor endre hva som skal være default printer fra maskinen din:

Detaljert beskrivelse finner du her:

http://www.uio.no/tjenester/it/utskrift/med-kortleser/hjelp/windows/forstegang.html

Andre nettverksskrivere skal fortsatt være pushprint: \\pushprint\skriverens_navn

Skrivere i Farmasibygningen
Navn Rom Tilgang
farm_010 010 Kursdeltagere FRM 2020, 2030 og 3010
farm_mfp Ekspedisjonen Alle ansatte ved Farmasøytisk Institutt
farm_a_2 180 Ansatte ved Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi
farmsek_farge 180 Ansatte ved Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi
farm_kjem_farge 202 Ansatte ved Seksjon for farmasøytisk kjemi
farm_mfp_c 318 Alle ansatte ved Farmasøytisk Institutt
farm_kjem 330 Ansatte ved Seksjon for farmasøytisk kjemi
farm_vest 343 Ansatte ved Seksjon for farmasøytisk kjemi
Skrivere i Fysikkbygningen
Navn Rom Tilgang  
farm_b_2 197 Ansatte ved Seksjon for farmasøytisk kjemi  
Skrivere i Gydas vei 8
Navn Rom Tilgang
farm_bio   Ansatte ved Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap
farm_bio_2   Ansatte ved Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap
farm_mfp_gyd 453 Ansatte i Gydas vei 8
Skrivere i ZEB-bygningen
Navn Rom Tilgang
farm_mfp_zeb    
farm_zeb_farge Foran rom 267 Ansatte ved Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap

Ansvarlig for drift: drift@farmasi.uio.no

Publisert 1. des. 2010 10:39 - Sist endret 6. des. 2019 09:54