English version of this page

Hjelp

Dette er en oversikt over nettverksskriverne ved Farmasøytisk institutt og hvem som har tilgang til å benytte disse.

Etter at UiO har innført ny utskriftsløsning skal utskriften på alle MFP-skrivere, utstyrt med Safecome kortleser, gå via pullprint. (\\pullprint\ricoh ). Du må derfor endre hva som skal være default printer fra maskinen din:

Detaljert beskrivelse finner du her:

http://www.uio.no/tjenester/it/utskrift/med-kortleser/hjelp/windows/forstegang.html

Andre nettverksskrivere skal fortsatt være pushprint: \\pushprint\skriverens_navn