Hvem kontakter jeg?

Er du:

  • Ansatt ved Farmasøytisk institutt?
  • 2. avdelingsstudent på Masterstudiet i farmasi?
  • Masterstudent i Klinisk farmasi?

Ta kontakt med Lokal IT 
(arbeidsfordeling etter bygg og/eller ansvarsområde).

Er du:

  • 1. avdelingsstudent på Masterstudiet i farmasi?

Ta kontakt med Termstuevaktene