English version of this page

Krav til layout

Avhandlingen skal leveres til Reprosentralen som én enkelt PDF i formatet 17 x 24 cm eller i A4-format. I tillegg må oppsettet følge disse reglene:

  1. Side 1: Tittelsiden skal være en høyreside og ikke ha synlig sidetall.
  2. Side 2: Kolofonsiden skal være en venstreside. Denne siden kan holdes blank ved innlevering, i så fall setter Reprosentralen opp kolofonen.
  3. Side 3: Dedikasjoner, sitater osv. skal stå på en høyreside med blank bakside.
  4. Innholdsfortegnelsen skal starte på en høyreside. Der teksten slutter på en høyreside skal baksiden beholdes blank.
  5. Forord og introduksjon skal starte på høyresider. Der teksten slutter på en høyreside skal baksiden beholdes blank.
  6. Avhandlingsteksten skal starte på en høyreside. Der teksten slutter på en høyreside skal baksiden beholdes blank.
  7. Bibliografien og registeret skal starte på en høyreside. Der teksten slutter på en høyreside skal baksiden beholdes blank.
  8. Alle vedlegg skal starte på en høyreside.

Maler

Her er avhandlingsmaler som blant annet dekker disse formelle kravene: