Arrangementer

Tidligere

Speakers
Tid og sted: 19. nov. 2020 17:0021:00, Zoom

The annual conference for the Centre for Digital Life Norway – a unique transdisciplinary research centre creating the biotechnology of tomorrow.

Tid og sted: 17. okt. 2018 18:1519:00, Aud 2, Helga Engs Hus, UiO

Professor Jerome S. Engel is an internationally recognized expert on innovation, entrepreneurship, and venture capital, lecturing and advising business and government leaders around the world. Most recently he has focused on lean innovation entrepreneurship and developing innovation ecosystems globally. In the current event, he will share his insights on how this can be part of innovation in biology, health care and life science.

Tid: 10. aug. 2018 09:0016:00

Forskningsrådet utlyser 80 mill. kroner til nye transdisiplinære forskerprosjekter i Digitalt Liv-satsingen. Finansierte prosjekter vil bli del av Senter for digitalt liv Norge (DLN). Prosjektene skal adressere viktige samfunnsutfordringer og ha et tydelig verdiskapingspotensial. Utlysningen vil i hovedsak ha samme innretning som forrige utlysning i satsingen i 2016.

 

Tid og sted: 13. juni 2018 14:0016:00, Georg Sverdrups Hus (UB), Stort møterom (rom 2531), Molkte Moes vei 39

Programmet Bioteknologi for verdiskapning (Biotek2021) i Forskningsrådet lyser ut nye forskningsprosjekter i Digitalt Liv som vil inngå i Senter for Digitalt Liv Norge (DLN). I den forbindelse holdes det et informasjonsmøte for potensielle søkere fra UiO og OUS.