English version of this page

Senter for digitalt liv Norge

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon.

Senteret ledes fra NTNU, i nært samarbeid med UiO og UiB etter bevilgning fra Forskningsrådets program Bioteknologi for verdiskapning (BIOTEK2021). Ledelses- og nettverksprosjektet knytter sammen 20 bevilgede forskningsprosjekter og partnerprosjekter.

Se DLNs nettside for mer informasjon.

Ledelses- og nettverksprosjektet

UiO ved Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN):

Forskningsprosjekter

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Forskerskolen

UiO er med i konsortsiet for Centre for Digital Life Norway Research School. Styreleder og representant for UiO: Lex Nederbragt, Institutt for biovitenskap (MN).

Relevant info

Digitalt liv Norge-styret

DLN-styret ledes av professor Finn-Eirik Johansen (MN).