Disputas: Klaus Magnus Håland Johansen

Cand.Scient. Klaus Magnus Håland Johansen ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Group I impurities in single crystalline Zinc Oxide.

Klaus Magnus Håland Johansen

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Sebastian Lourdudoss, Royal Institute of Technology
  • Dr. Alexandra Inês Sarabando de Carvalho, University of Aveiro
  • Dr. Helge Balk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Einar Sagstuen

Veileder

 

 

 

Publisert 4. apr. 2011 14:42 - Sist endret 29. okt. 2018 11:16