Disputas: Kianoosh Hadidi

M.Sc. Kianoosh Hadidi ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: ”Atomistic study of interfaces in the anode electrode of proton conducting fuel cells”.

 

Kianoosh Hadidi

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Senior Researcher Tejs Vegge, Technical University of Denmark (DTU)
  • Academy Research Fellow Karoliina Honkala, Iniversity of Jyväskylä
  • Professor Clas Persson, Department of Physics, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Jøran Idar Moen

Veileder

 

Sammendrag

Hydrogen kan bli en viktig energibærer i et fremtidig energisystem med fornybare energikilder. Omdanning av hydrogen til elektrisitet vil skje i en brenselcelle, som består av en anode, katode og en protonledende elektrolytt. Hydrogen splittes da til protoner og elektroner på anodesiden. Protonene vandrer gjennom elektrolytten, og gjenforenes med elektronene på den oksygenrike katodesiden. Hydrogen har dermed blitt omdannet direkte til elektrisitet med kun vann som avfall. Temaet for denne doktoravhandlingen var prosessene som foregår på anodesiden i en brenselcelle der elektrolytten var det faste stoffet LaNbO4 (LNO) og anoden var Ni. Realistiske grenseflater mellom Ni og LNO ble beskrevet på atomært nivå ved å bruke beregninger der tetthetsfunksjonalteori var grunnlaget. Slike beregninger er uten parametere som kan tilpasses, og gir prediktiv styrke i situasjoner der det er vanskelig å utføre eksperimenter. Resultatene har blant annet gitt ny innsikt i hvordan elektronet skiller lag med protonet når hydrogen møter elektrolytten, og kan ha betydning for utvikling av nye og bedre brenselceller.

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 14. mai 2012 10:09 - Sist endret 5. juni 2020 14:52