Disputas: Fredrik Sydow Hage

M.Sc. Fredrik Sydow Hage ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "The electronic structure and morphology of carbon fullerene nano-cones: an electron energy loss spectroscopy study"

 

Fredrik Sydow Hage

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veileder

Sammendrag

Oppdagelsen av Buckminster-fullerenet (C60) la grunnlaget for en eksplosjonsartet økning i interessen for karbonbasert nanoteknologi. I dag kjenner vi til utallige medlemmer av nanokarbonfamilien, som karbon-nanorør og grafen, med mulige anvendelser i alt fra konstruksjonsmaterialer og avansert elektronikk til medisin. I denne avhandlingen fokuseres det på et relativt lite kjent medlem av nanokarbonfamilien, nemlig karbon-nanokjegler. I motsetning til grafen, som kun består av et enkelt lag karbonatomer arrangert i et sekskantet ”nettingmønster”, er noen av karbonatomene i kjegletuppene organisert i 1 - 5  femkanter. Dette gir kjeglene unike egenskaper som kan tenkes benyttet i avanserte instrumenter innenfor vitenskap og teknologi. Ved detaljert kartlegging av egenskaper som lokal struktur og elektronstruktur, kan en fremtidig bruk av karbonkjeglene optimeres.

 I denne avhandlingen vises det ved hjelp avansert analytisk elektronmikroskopi hvordan varmebehandling opp til 2700 °C gradvis endrer den romlige fordelingen av karbonatomene og bindingsforholdene mellom disse. Fra å være sammensatt av en kjerne av tettpakkede grafenlag omgitt av mer uordnede karbonatomer, omformes kjeglene til å bestå av grafenlag ordnet i en lukket ”løk-liknende” struktur. I tillegg vises det at både energien og den kollektive oppførselen til de ”ytre” løst bunnede elektronene endrer seg dramatisk i kjegletuppen. Dette er forklart som en direkte konsekvens av at noen av karbonatomene er ordnet i femkant-ringer i tuppen av kjeglene. 
 

For mer informasjon

Kontakt Ekspedisjonskontoret:

e-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Telefon: 22 85 64 28

Publisert 1. nov. 2013 11:22 - Sist endret 3. mars 2017 16:05