English version of this page

Plasma- og romfysikk

Gruppa driver forskning innen romplasma, teori og eksperiment.

Om gruppen

Romfysikk
Forskningen innen dette feltet er relatert til forståelsen av koblingen mellom solvinden, jordas magnetosfære og ionosfæresystem. Sola sender ut ladde partikler, kalt solvinden, som blir fanget opp av jordas magnetfelt, og ledes ned mot polområdene hvor de bombarderer luftgassene til lysutsendelse. Sola og solvinden er svært dynamisk, noe som manifesterer seg i raske dramatiske skiftninger i nordlyset. Nordlyset er sluttproduktet i en reaksjonsrekke som starter på sola. Nordlyset representerer et fotavtrykk til jordas magnetiske kobling med solvinden. Vi bruker eksperimentelle metoder (satellitter, radar og bakkeoptikk) til studere tid og romlige variasjoner i energioverføringen fra sola til jordas magnetfelt. Vi studerer effekten av denne energiavsettingen i jordas øvre atmosfære som for eksempel vinder med hastigheter 1000-5000 km/t, temperøkninger på flere tusen Kelvin, og produksjon av plasmaskyer. Studier av plasmaskyer er svært relevant for HF radiokommunikasjon og for sikkerhet i satellittnavigasjon i polområdene.

Plasmafysikk
Innen plasmafysikk er vi interessert i å forstå bevegelsen av partikler i jordas magnetfelt. Plasma kalles ofte den fjerde tilstanden - ( the fourth state of matter ). Dette kan oppfattes som en gass som består av ladde / ioniserte partikler. Tettheten er veldig lav sammenlignet med gassen i vår atmosfære og temperaturene kan være relativt lave uten at ioner og elektroner rekombinerer til nøytrale atomer. Vi prøver å forstå hvordan partiklene i et plasma oppfører seg i et elektromagnetisk felt, som til stadighet blir påvirket av solvinden Vi er spesielt interessert i å forstå de dynamiske egenskaper til elektrisk ladde partikler som er innfanget i et magnetfelt. Mer enn 99% av synlig materie i universet er i en magnetisert plasmatilstand. Grunnleggende kunnskap om plasmaets dynamikk har anvendelser innen nordlysfysikk, solfysikk og astrofysikk generelt og er avgjørende for et fremtidig håp om kontrollert fusjon som energikilde.

Prosjekter

Plasmafysikk, romfysikk, 4DSpace.

Samarbeid

UNIS, UiB, UiT samt flere utenlandske forskningsgrupper.

Studieprogrammer og emner

FYS3600 - Romfysikk og -teknologiFYS4610 - Magnetosfæriske prosesser   

FYS4640 - Romvær og navigasjonssatellittsystemer

FYS4620 - Grunnleggende plasmafysikk

Ressurser

Forskningsseksjonen har egen elektronikklab, plasma laboratoriet, instrumenter på satelitter og på bakkestasjoner i Arktis og i Antarktis.

Publisert 9. nov. 2010 10:38 - Sist endret 12. sep. 2021 19:12