Instrumenteringslaboratoriet

Instrumentlaboratorium (I-Lab) så dagens lys i 2016 igjennom organisatorisk sammenslåing av de tre instrumentverkstedene på Kjemisk institutt, Fysisk institutt og Institutt for biovitenskap. Universitetet har sett nytten av og egen utvikle nye måleinstrumenter for den eksperimentelle forskningen allerede fra 1875 da det første instrumentverkstedet ble opprettet på Fysisk institutt. I-Lab er i dag fordelt på to enheter, Kristine Bonnevies hus(IBV) og Fysikkbygningen(Fysikk), i påvente av innflytning i nye lokaler i Kjemibygningen. Det er i dag 11 faste ansatte på I-Lab og i tillegg har vi et opplæringsprogram slik at vi alltid har en lærling i finmekanikker faget hos oss. Det har vært en rivende utvikling på instrumentverkstedet fra tidlig begynnelse der papir, blyant og fil var viktige hjelpemidler, til nå som det meste blir konstruert og styrt fra PC. I-Lab har tradisjonelle sponbytene maskiner som frese og dreiemaskiner, 3D printer og pr.dd fire CNC maskiner og en bevilgning på tre nye som står på vent til innflytning i nye lokaler.

 

 

Ansatte

Våre arbeidsoppgaver er mange og har stor spennvidde. Det er implantater og måleutstyr til dyreforsøk(CIMPLA, FYCELL), undervannsutstyr(AQUA), måleutstyr som skal sitte på satellitter og raketter(ESA, JAXA, NASA), http://www.apollon.uio.no/artikler/2017/3_raketter.html https://www.youtube.com/watch?v=FwmMi_TVptM

konstruksjon/analyser og produksjon av instrumenter til ESS https://titan.uio.no/node/1441

Forbedringer og tilleggsutstyr til TAP maskinen http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/catalysis/facilities/tap.html

og konstruksjon/ produksjon av deler til oppgraderingen av CERN detektoren ATLAS. https://titan.uio.no/node/2931

Vi bistår også med undervisningsmateriell og utfører service på vakuumpumper

Utstyr

 • Et moderne 3D-DAK program: Autodesk Inventor 2017
 • Et DAP program: Master X
 • 1stk CNC-styrt Microcut Maskineringssenter
 • 1stk CNC-styrt Haas Maskineringssenter
 • 1stk CNC-styrt Storebro dreiebenk
 • 1stk CNC-styrt Haas dreiebenk
 • 6stk Manuelle Celtic12 dreiebenker
 • 5stk Manuelle fresemaskiner (Schaublin, Deckel, Aciera,)
 • Div bormaskiner
 • Div platebearbeidings maskiner
 • Div sager i forskjellige størrelser og typer
 • Sand/glass-blåse utstyr
 • Polering og slipeutstyr

Vi har også utstyr som gjør at vi kan lodde og sveise de fleste materialer, bl.a. ved hjelp av et TIG og MIG sveiseapparat 

Kontakt

Postadresse Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo Telefon: +47 22856428

Enhetskoder

Koststed 15101500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 150406 Vortex, FS m.m.