Bølgelengde - moral


Moralen i den forutgående historien er:

 

  • Ikke kast ting på sultne bjørner!

  • For å samle mest mulig informasjon om en gjenstand ved å kaste noe mot den, må du bruke minst mulige prosjektiler.

 

Et treff med et av prosjektilene fortalte bare at en del av bjørnen var innenfor prosjektilets diameter. Av de tre prosjektilene var klinkekulene mest effektive i å samle informasjon fordi et klinkekuletreff fortalte at en del av bjørnen befant seg innenfor et meget lite areal. Vi vil uten tvil oppfatte bastetball-bildet som uklart fordi det der er stor usikkerhet om bjørnens virkelige form. Etterhvert som prosjektilene ble mindre, ble bildet skarpere -- du ble stadig sikrere på bjørnens virkelige form. Denne graden av skarphet kalles bildets oppløsning.

De store basketballene gir ikke mye informasjon om bjørnens omriss, så vi kaller det et uskarpt bilde.Bjørnens omriss er temmelig klart, så dette er et skarpt bilde.

 

 

Publisert 4. mars 2011 10:02 - Sist endret 17. mars 2011 09:53