Aegir Ridge Geology/Geophysics and Hotspot interaction (ARGGH) (avsluttet)

Aegir Ridge Geology/Geophysics and Hotspot interaction (ARGGH) er en tverrfaglig undersøkelse av årsakene til det store volumet av magmatisme i det nord-østlige Atlanterhavet som påvirker området fra kontinental oppsprekning til dagens Island.

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publisert 3. mars 2011 11:22 - Sist endret 18. feb. 2022 13:07