Barents Sea Rock Properties (BarRock) (avsluttet)

Barents Sea Rock Properties (BarRock) kombinerer bergartsfysikk, seismikk, petrofysikk, geomekanikk, sedimentologi og diagenese til å beskrive sammenpressings- og deformasjonsprosesser i sedimentære basseng.

Prosjektets fokus er begravning, diagenese og bergartsmekaniske egenskaper til sandstein og skifre i det hevede området i Barentshavet.

Les mer om BarRock på engelsk.

Publisert 3. mars 2011 13:05 - Sist endret 18. feb. 2022 13:37