Deltakere i megaCITY - Zoom of the Environment (CityZen)

Navn Telefon E-post Emneord
Frode Stordal Professor emeritus +47-22855204 +47-95178917 (mob) frode.stordal@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfærekjemi, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner, Klima ekstremer, Luftforurensning
Øivind Hodnebrog