COnjugate North Atlantic Margin (CONAM) (avsluttet)

Formålet med CONAM-prosjektet er å rafinere og forbedre forståelsen av jordskorpens oppbygning, basseng form og utvikling av Lofoten-sør-vest Barentshavet og nord-øst Grønland marginen, og forstå utviklingen av den sen mesozoiske-kenozoiske strukturellle og stratigrafiske konjugerte marginen.

Les mer om CONAM på engelsk.

Publisert 3. mars 2011 14:39 - Sist endret 18. feb. 2022 14:06