COnjugate North Atlantic Margin (CONAM)

Formålet med CONAM-prosjektet er å rafinere og forbedre forståelsen av jordskorpens oppbygning, basseng form og utvikling av Lofoten-sør-vest Barentshavet og nord-øst Grønland marginen, og forstå utviklingen av den sen mesozoiske-kenozoiske strukturellle og stratigrafiske konjugerte marginen.

Les mer om CONAM på engelsk.

Publisert 3. mars 2011 14:39 - Sist endret 7. mars 2011 16:16