CryoWALL

Stabilitet i bratte skråninger og fjellvegger er et viktig punkt for bekymring i forhold til et klima i endring, og er viktig for samfunnet, transport mm. Permafrost kan stabilisere bratte skråninger/fjellvegger, og er blitt grundig undersøkt i fjell-områder som Alpene, men det er lite kunnskap om det i Norge. CryoWALLs mål er å undersøke permafrost i norske fjell.

Venstre: Ras utløst fra et fjellparti med permafrost i Signaldalen i Troms fylke. Høyre: Steinras som blokkerer en vei i Sør-Norge. FOTO: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Statens Vegvesen

Venstre: Ras utløst fra et fjellparti med permafrost i Signaldalen i Troms fylke. Høyre: Steinras som blokkerer en vei i Sør-Norge. FOTO: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Statens Vegvesen

Om prosjektet

Arbeid i felt. Foto: CryoWALL prosjektet

Stabiliteten i bratte skråninger og fjellvegger er et viktig punkt for bekymring i forhold til et klima i endring, og viktig for samfunnet, transport og mer. Det er velkjent at permafrost kan være en viktig faktor for stabiliteten i bratte skråninger, dekket enten med løsmasse eller i bergvegger.

I Norge finner vi permafrost utbredt over hele landet. Mange bratte fjellvegger ligger i fjell med permafrost, og overvåkning av et fjell i Jotunheimen dokumenter dette.

I Nord-Norge kan permafrost tilskrives å være en vesentlig årsak til deformasjoner i fjell i bratte skråninger, noe som er en stor trussel om svikt med at et påfølgende ras inntreffer. I det siste tiåret, er det registrert mange hendelser med utløste steiner og ras på det nasjonale veinettet, noe som rammer transport og infrastruktur. Noen av disse hendelsene skyldes trolig tining av underliggende permafrost i fjellet.

Les mer om forskningen i CryoWALL på engelske websider.

Bakgrunn

CryoWALL samler nasjonale og internasjonale forskere i et tverrfaglig samarbeid, og har som mål å undersøke permafrost i Norge.

Prosjektet har en varighet fra 2015 til 2019.

Finansiering

CryoWALL mottar støtte fra Norges forskningsråd. NFR prosjektnummer; 243784

Samarbeid

Emneord: Permafrost, Naturfarer
Publisert 27. aug. 2015 12:31 - Sist endret 23. okt. 2017 10:38

Kontakt