English version of this page

CryoWALL – Bratte permafrost skråninger i Norge

Stabilitet i bratte skråninger og fjellvegger er et område for bekymring ved klimaendringer, og er viktig for samfunnet, transport mm. Permafrost kan stabilisere bratte skråninger/ fjellvegger, og er grundig undersøkt i fjellområder slik som Alpene, men det er lite kunnskap om det i Norge. CryoWALLs mål er å undersøke permafrost i norske fjell.

Venstre: Ras utløst fra et fjellparti med permafrost i Signaldalen i Troms fylke. Høyre: Steinras som blokkerer en vei i Sør-Norge. FOTO: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Statens Vegvesen

Venstre: Ras utløst fra et fjellparti med permafrost i Signaldalen i Troms fylke. Høyre: Steinras som blokkerer en vei i Sør-Norge. FOTO: Celine Steiger, UiO & Jan Otto Larsen, Statens Vegvesen

Om prosjektet

Arbeid i felt i en fjellvegg med måling av temperaturer i selve permafrosten i fjellet. Foto: CryoWALL
Arbeid i felt i en fjellvegg med måling av temperaturer i selve permafrosten i fjellet. Foto: CryoWALL

Stabiliteten i fjellvegger er en utfordring med tanke på klimaendringer, og kritisk for samfunnet og infrastruktur. Mange studier indikerer at permafrost (permanent frossen grunn) er en viktig faktor for stabiliteten i bratte skråninger. Permafrost stabiliserer slike skråninger fordi vann i sprekker og kløfter forblir frossen gjennom hele året.

Prosjektet har kartlagt fordelingen av fjellsider med permafrost i Norge, vurdere stabilitet ved ulike lokaliteter og bidra til å identifisere risikoområder. I Norge finner vi permafrost utbredt over hele landet. Mange bratte fjellvegger ligger i fjell med permafrost, og overvåkning av et fjell i Jotunheimen dokumenter dette.

I Nord-Norge kan permafrost tilskrives å være en vesentlig årsak til deformasjoner i fjell i bratte skråninger, noe som er en stor trussel om svikt med at et påfølgende ras inntreffer. I det siste tiåret, er det registrert mange hendelser med utløste steiner og ras på det nasjonale veinettet, noe som rammer transport og infrastruktur. Noen av disse hendelsene skyldes trolig tining av underliggende permafrost i fjellet.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Bakgrunn

CryoWALL samler nasjonale og internasjonale forskere i et tverrfaglig samarbeid, og har som mål å undersøke permafrost i Norge.

Finansiering

CryoWALL mottar støtte fra KLIMAFORSK-programmet i Norges forskningsråd. CryoWALL har NFR prosjektnummer: 243784.

Prosjektperioden for CryoWALL er fra 2015 til 2020.

Samarbeid

CryoWALL er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Institutt for geofag, Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim, Teknisk Universet i München/Tyskland, Norges Meteorologiske Institutt og Statens Vegvesen.

Publikasjoner

  • Hilger, Paula; Gosse, John C. & Hermanns, Reginald (2019). How significant is inheritance when dating rockslide boulders with terrestrial cosmogenic nuclide dating?-a case study of an historic event. Landslides. Journal of the International Consortium on Landslides. ISSN 1612-510X. 16(4), s. 729–738. doi: 10.1007/s10346-018-01132-0.
  • Magnin, Florence; Etzelmüller, Bernd; Westermann, Sebastian; Isaksen, Ketil; Hilger, Paula & Hermanns, Reginald (2019). Permafrost distribution in steep rock slopes in Norway: measurements, statistical modelling and implications for geomorphological processes . Earth Surface Dynamics. ISSN 2196-6311. 7(4), s. 1019–1040. doi: 10.5194/esurf-7-1019-2019. Fulltekst i vitenarkiv
  • Myhra, Kristin Sæterdal; Westermann, Sebastian & Etzelmüller, Bernd (2019). Modelling conductive heat flow between steep rock walls and talus slopes–thermal processes and geomorphological implications. Frontiers in Earth Science. ISSN 2296-6463. 7, s. 1–14. doi: 10.3389/feart.2019.00192. Fulltekst i vitenarkiv
  • Böhme, Martina; Hermanns, Reginald; Gosse, John C; Hilger, Paula; Eiken, Trond & Lauknes, Tom Rune [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Comparison of monitoring data with paleo–slip rates: Cosmogenic nuclide dating detects acceleration of a rockslide. Geology. ISSN 0091-7613. 47(4), s. 339–342. doi: 10.1130/G45684.1.
  • Hilger, Paula; Hermanns, Reginald; Gosse, John C; Jacobs, B; Etzelmüller, Bernd & Krautblatter, Michael (2018). Multiple rock-slope failures from Mannen in Romsdal Valley, western Norway, revealed from Quaternary geological mapping and 10Be exposure dating. The Holocene. ISSN 0959-6836. 28(12), s. 1841–1854. doi: 10.1177/0959683618798165. Fulltekst i vitenarkiv
  • Myhra, Kristin Sæterdal; Westermann, Sebastian & Etzelmuller, Bernd (2017). Modelled Distribution and Temporal Evolution of Permafrost in Steep Rock Walls Along a Latitudinal Transect in Norway by CryoGrid 2D. Permafrost and Periglacial Processes. ISSN 1045-6740. 28(1), s. 172–182. doi: 10.1002/ppp.1884.
  • Magnin, Florence; Westermann, Sebastian; Pogliotti, Paolo; Ravanel, Ludovico; Deline, Phillip & Malet, Eric (2017). Snow control on active layer thickness in steep alpine rock walls (Aiguille du Midi, 3842 m a.s.l., Mont Blanc massif). CATENA. ISSN 0341-8162. 149(Part 2), s. 648–662. doi: 10.1016/j.catena.2016.06.006.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Permafrost, Naturfarer
Publisert 27. aug. 2015 12:31 - Sist endret 3. mars 2022 11:49

Kontakt