English version of this page

MATNOC – Et forvaltningsverktøy for lakseoppdrett basert på simuleringer av kystnær havsirkulasjon

Lakselus er et stort problem for oppdrettsindustrien, med store økonomiske konsekvenser. MATNOC's mål er å hjelpe oppdrettsindustrien med å redusere spredning av lakselus.

Bildet kan inneholde: økoregion, verden, kart, natur, skråningen.

Om prosjektet

Lakselus befinner seg som oftest nær overflaten, og sirkulasjonen og transport-prosessene nær overflaten bestemmer spredningen av lakselus. En nøyaktig beskrivelse av disse transport-prosessene kan brukes av oppdrettsnæringen til å unngå oppdrettslokaliteter som effektivt sprer lakselus til mange andre lokaliteter og lokaliteter som mottar mye smitte. Med gode sirkulasjonsmodeller som utgangspunkt, kan man optimalisere lokalitetsstrukturen slik at spredning av lakselus blir minimert.

Et modell-system er satt opp som er spesielt designet til å simulere transportprosesser i havet nær kysten. Modellen er utstyrt med et ustrukturert beregningsgitter, som gjør det mulig å bruke høy oppløsning i trange sund og fjorder, og samtidig bruke en grovere oppløsning der behovet ikke er like stort. En stor del av forskningen vil fokusere på hvordan bølger og strøm vekselvirker og påvirker drift av lakselus. Vi vil gjennomføre dedikerte felt-eksperimenter for å støtte opp om utviklingen av modellsystemet. Til sist vil det nye, topp moderne, modellsystemet, sammen med forbedret kunnskap om bølger og strøm, bli brukt inn i det digitale risikoanalyse verktøyet som vi utvikler. I tillegg til å predikere drift av lakselus, vil dette verktøyet også beregne usikkerheter i prediksjonene, noe som vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for drift av næringen.

Mål

Prosjektet har fokus på to områder:

1) forbedre forståelsen av transportprosesser nær kysten og representasjonen av disse prosessene i numeriske modeller

2) bygge et digitalt risikoanalyse-verktøy for oppdrettsnæringen, basert på forbedrede sirkulasjonsmodeller.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsråd i MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2. Prosjektnummeret er 308796.

Prosjektperioden er fra oktober 2020 til desember 2023. 

Samarbeid

Prosjektet ledes av Akvaplan NIVA og utføres i samarbeid med forskere fra flere institusjoner; Meteorologisk institutt, Florida Golf Coast University, samt Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner

  • Nøst, Ole Anders & Børve, Eli (2021). Flow separation, dipole formation, and water exchange through tidal straits. Ocean Science. ISSN 1812-0784. 17(5), s. 1403–1420. doi: 10.5194/os-17-1403-2021. Fulltekst i vitenarkiv
  • Sætra, Øyvind; Halsne, Trygve; Carrasco, Ana; Breivik, Øyvind; Pedersen, Torstein & Christensen, Kai Håkon (2021). Intense Interactions between Ocean Waves and Currents Observed in the Lofoten Maelstrom. Journal of Physical Oceanography. ISSN 0022-3670. 51(11), s. 3461–3476. doi: 10.1175/JPO-D-20-0290.1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. feb. 2022 14:28 - Sist endret 23. feb. 2022 10:57