Subsurface Storage of CO2 - Risk Assessment, MOnitoring and REmediation (SSC-Ramore) (avsluttet)

Subsurface Storage of CO2 - Risk Assessment, MOnitoring and REmediation (SSC-Ramore) er et forskningsprosjekt om lekkasjer ved lagring av CO2 i grunnen.

Prosjektet som ble avsluttet med de siste disputasene vinteren 2013, er oppsummert i en sluttrapport som du kan lese her.

Lagring av CO2 i grunnen er en av flere strategier for redusere utslippene av CO2 til atmosfæren. For at dette skal gjøres på en sikker måte, og på den måten skape aksept i samfunnet for fremgangsmåten, er det behov for å øke kunnskapen om risikoen forbundet med lekkasjer fra slike lagre over lang tidshorisont som 1000-ner av år.

Det er blant annet behov for forståelse av risikoen ved lekkasjer fra oljebrønner og metoder for å identifisere eventuelle slike lekkasjer. Det er også behov bedre å bestemme og finne sprekker i grunnen eller bergarten som kan gi lekkasjer og beskrive deres potensiale. Det er også behov for å utvikle modeller som kan koble hydrogeologiske, geokjemiske og geomekaniske simuleringer, og som kan brukes som verktøy til å forutsi muligheten for lekkasjer over tid.

Disse problemstillingene vil prosjektet studere i løpet av de 5 årene i prosjektperioden, og på den måten bidra til å redusere CO2 utslippene til atmosfæren.

Mål for prosjektet

Å etablere teknologi til riskovurdering, overvåkning og fjerning av CO2 lagret i grunnen:

  • Lekkasjer i overliggende bergart inkludert hydratforseiling.
  • Lekkasjer i brønner.

Ansvarlig

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig institusjon med Prof. Per Aagaard som prosjektleder.

Deltagere

De fire forskningsinsitusjonene i prosjektet, Universitetet i Oslo - Institutt for geofag, Universitetet i Bergen - Institutt for fysikk og teknologi, Norges Geotekniske Institutt og Institutt for energiteknikk, har bred erfaring fra samarbeid med petroleumssektoren, og har kompetanse om lagring av CO2 gjennom flere prosjekter.

Konsortiet

Konsortiet som finansierer prosjektet, består både av staten gjennom Norges forskningsråd og oljeselskapene Conocophillips, Norske Shell, RWE Dea, Schlumberger og Statoil som alle har aktiviteter i CO2-lagring i grunnen.

Logor for prosjektdeltagerne

Institutt for geofagUniversitetet i BergenNGIIFE

Emneord: CO2-lagring
Publisert 24. nov. 2010 15:41 - Sist endret 1. apr. 2022 09:24