Prosedyre for bruk av sikkerhetsbenker

Formål

Prosedyren skal:

  • sikre at alle sikkerhetsbenker på laboratorier ved IBV fungerer forskriftsmessig.
  • redusere risiko ved bruk av biologiske faktorer samt forebygge skader på personer.
  • sørge for at brukere vet forskjell på avtrekkskap og sikkerhetsbenk, samt når man skal bruke hva.

Virkeområde

Prosedyren er utarbeidet for Institutt for biovitenskap og gjelder for alle arealer hvor det arbeides med biologisk faktorer. Prosedyren gjelder for all forsknings- og undervisningsaktivitet med slike organismer.

Ansvar

Instituttleder har ansvar for at enheten er utstyrt med tilstrekkelig antall sikkerhetsbenker som fungerer forskriftsmessig.

Bruker har ansvar for å tilegne seg kunnskap om bruk av sikkerhetsbenker

Fremgangsmåte

Bruk av sikkerhetsbenk

Alle sikkerhetsbenker beskytter bruker mot biologisk farlig materiale, i motsetning til en LAF-benk som kun beskytter prøven mot ytre kontaminering.

Som en hovedregel vil ikke en sikkerhetsbenk beskytte bruker mot kjemikaliedamp ved arbeid med kjemikalier da filteret kun er beregnet på biologisk materiale.

Sikkerhetsbenker klassifiseres slik:

  • Klasse I: En sikkerhetsbenk som kun beskytter bruker mot materiale det arbeides med og ikke materiale mot ytre forurensing. Man kan arbeide med materiale i smitterisikogruppe 1 i denne typen benk.
  • Klasse II (består av fire typer A1, A2, B1 og B2): En sikkerhetsbenk som beskytter bruker mot materialet det arbeides med og materialet/prøven mot ytre forurensing. Man kan arbeide med materiale i smitterisikogruppe 1-2 i denne typen benk. Forutsatt at rommet har tilsvarende klassifisering.

Laboratoriene ved instituttet er klassifisert for arbeid med klasse I eller II organismer.

Referanser

-

Dokument-ID

  • Utarbeidet av: Kathrine Schou, HMS-k, IBV og Jan Erik Olsen, Driftsleder EA-nedre
  • Godkjent av: Finn-Eirik Johansen, instituttleder
  • Godkjenningsdato: 01.02.2014
  • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 2014/10179

 

Publisert 15. mai 2014 14:11 - Sist endret 28. feb. 2020 10:30