English version of this page

Prosedyre for transport av farlig stoff i heiser

Prosedyre for transport av enkelte typer farlig stoff, som flytende nitrogen og radioaktivt avfall, i heiser ved IBV. 

Prosedyren skal ivareta alle ansattes og studenters sikkerhet ifm varetransport i heisene våre.

Fremgangsmåte

All transport av farlige stoffer i Kristine Bonnevies hus skal risikovurderes. Dersom risikovurdering konkluderer med at samkjøring i heis ikke anbefales, dette gjelder feks større mengder flytende nitrogen, skal varetransportfunksjonen i heisene benyttes.

Aktivering av varetransportfunksjonen i heisene

Varetransportfunksjon er tilgjengelig kun i heis A.

Nøkkel for aktivering er tilgjengelig på innkjøpskontoret, U157. Husk å levere tilbake nøkkel etter endt transport.

Varetransportfunksjonen betjenes i heispanelet. Når funksjonen er aktivert vil displayene både utenfor og inne i heisene endres.

Ved varetransport endres tekst i display. Innvendig: Special drive (grønn pil); utvendig: Sonderfahrt. (rød pil).
Betjeningspanel med varetransportnøkkel. (blå pil)

Bruk av varetransport gjør det mulig å sende gjenstander i heisen uten at heisen stopper i andre etasjer og uten personer inne i heisen.

Ansvar

Leder har ansvar for å informere om rutinen og påse at prosedyren følges.

Bruker er ansvarlig for at prosedyren følges

Referanser

Publisert 1. nov. 2019 15:56 - Sist endret 23. mars 2020 10:30