Feltarbeid - forsikring

Forsikring studenter

Forsikring ansatt på UiO

Forutsetninger

Forsikring for deltagere som ikke ansatt eller studenterpå UiO

Forsikring studenter

Norske studenter og Erasmusstudenter er dekket for yrkesskade under folketrygden. Denne forskriningsordningen gir IKKE fullstendig dekning for yrkesskade. Studenter som ønsker samme dekning som universitetsansatte, må skaffe seg et egen forsikring for arbeid i felt. Dette anbefales på det sterkeste.

Andre utenlandske studenter dekkes automatisk av folketrygdens tjenester omd har vært i landetmer enn 1 år. Andre studenter er ikke automatisk dekket.

Forsikring ansatt på UiO

Forutsetninger

For full dekning av UiOs forsikring forutsettes at alle forhåndregler beskrevet i risikovurderingene følges, ulykker og skader knyttet til fritidsaktiviteter underfeltarbeid dekkes ikke. Dykking er ikke tillatt på underfeltarbeid - selv ikke på fritiden.

Forsikring for deltagere som ikke ansatt eller studenter ved UiO

Feltarbeidere ansatt utenfor UiO: Personell som ikke mottar lønn fra universitetet vil IKKE være dekket av UiOs forsikring. Feltansvarlig skal må sikre at egen forsikringsdekning enten ved privat eller som ansatt på en annen institusjon i EØS.