Forsikring i forbindelse med feltarbeid

Her finner du informasjon om forsikring for ansatte og studenter.

Forsikring studenter

Norske studenter og Erasmusstudenter er dekket for yrkesskade under folketrygden. Denne forskriningsordningen gir IKKE fullstendig dekning for yrkesskade. Studenter som ønsker samme dekning som universitetsansatte, må skaffe seg et egen forsikring for arbeid i felt. Dette anbefales på det sterkeste.

Andre utenlandske studenter dekkes automatisk av folketrygdens tjenester om de har vært i landet mer enn 1 år. Andre studenter er ikke automatisk dekket.

Forsikring for ansatt ved UiO

Forutsetninger

For full dekning av UiOs forsikring forutsettes at alle forhåndregler beskrevet i risikovurderingene følges, ulykker og skader knyttet til fritidsaktiviteter underfeltarbeid dekkes ikke. Dykking er ikke tillatt under feltarbeid - selv ikke på fritiden.

Forsikring for deltagere som ikke ansatt eller studenter ved UiO

Personell som ikke mottar lønn fra universitetet vil IKKE være dekket av UiOs forsikring. Feltansvarlig må sikre at deltagere i en slik situasjon har egen forsikringsdekning, enten ved privat eller som ansatt på en annen institusjon i EØS.