English version of this page

Risikovurdering på IBV

På IBV er vi opptatt av at alle skal ha en trygg lærings- og arbeidsplass. Derfor må alt arbeid på lab og i felt risikovurderes før arbeidet starter. 

hender, illustrasjon, lab,

Risikovurdering av labarbeid

Alt arbeid på lab skal risikovurderes som en SOP. 

Risikovurdering av feltarbeid

Alt arbeid i felt skal risikovurderes ved bruk av mal. For mer informasjon se eksempler og maler. 

Risikovurdering av masteroppgave

Egenerklæring HMS

Alle må fylle ut nettskjema. Hvilke spørsmål du får avhenger av hvilken rolle du har på UiO og arbeidsoppgaver.

Etter du har sendt inn skjema vil du få tilsendt en mail. Ta vare på denne mailen. (For dokumentasjon og for senere oppdateringer)