English

Dyreavdelingen (IBV-DYR)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 OSLO
Stedkode 152933

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Fagernes, Cathrine Elisabeth Avdelingsleder 22857272 c.e.fagernes@ibv.uio.no Anoxia tolerance; hypoxia; molecular biology
Hyldmo, Hilde Cathrin Bergvin Avdelingsingeniør +47 22856211 +47 93419368 (mob) h.c.b.hyldmo@ibv.uio.no
Olsen, Anna Karin Forskningstekniker a.k.olsen@ibv.uio.no
Winje, Ivan Myhre Senioringeniør i.m.winje@ibv.uio.no