English version of this page

Tal og historie

Institutt for biovitskap er eit resultat av samanslåinga mellom Biologisk Institutt og Institutt for Molkeylærbiologi og biologisk kjemi. 

Institutt for biovitskap leies av Arne Klungland.

Tilsette og studentar

 • om lag 340 tilsette
 • 42 professorar
 • 92 forskarar, professor II og amanuensisar
 • 50 postdoktorar
 • 120 stipendiatar
 • 66 administrativt og teknisk tilsette
 • 350 bachelor studentar
 • 250 masterstudentar

Stønad

 • 129 millionar frå Forskningsrådet
 • 11 millionar frå EU

Prosjekt

 • 116 prosjekt med stønad frå Forskningsrådet
 • 21 internasjonale prosjekt
 • 58 eksterne prosjekt
Publisert 21. juni 2017 16:25 - Sist endra 18. aug. 2022 14:34