Håvard Kauserud

Bilde av Håvard Kauserud
English version of this page
Telefon +47 22854832
Rom 4212
Brukernavn
Besøksadresse MERG Kristine Bonnevies Hus Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Forskningsinteresser

Mye av min forskning er knytta til molekylær økoloig og evolusjon hos sopp. Jeg er innvolvert i følgende prosjekter:

  • Molekylær økologi hos mykorrhizasopp
  • Artsdannelse hos sopp
  • Sopp og klimaendringer
  • Komparativ genomikk innen hussoppfamilien Serpulaceae
  • Habitat-fragmentering og utryddelse av sopp knytta til død ved
  • Endofyttsopp knytta til boreale moser

Undervisning

Jeg underviser på følgende kurs:

Emneord: Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Publisert 3. nov. 2010 15:29 - Sist endret 8. aug. 2019 14:39