Inger Nordal

Faglige interesser

Min forskning har siden begynnelsen av 1970-tallet dreid seg om plantenes evolusjon, fylogeni, populasjonsbiologi og taksonomi, både i tropiske (Afrika sør for Sahara) og også i arktisk-alpine strøk.

Gjennom Afrika-studiene har min forskningsgruppe kartlagt evolusjon og fylogeni spesielt innen grupper av enfrøbladete planter (liljer i videste forstand). Dette har medført at vi har kunnet identifisere evolusjonære ”hot spots”, det vil si områder der økologiske og historiske betingelser har lagt til rette for rask evolusjon. Slike områder er det viktig å identifisere med tanke på bevaringsbiologiske strategier. Som ”spin-off” av disse studiene har vi publisert diverse plantefamilier (bl.a. Amaryllidaceae, Anthericaceae, Asphodelaceae, og Hypoxidaceae) for en rekke regionale vitenskapelige floraer: Flora of Ethiopia and Eritrea, Flora of Somalia, Flora of Tropical East Africa (som dekker Kenya, Tanzania og Uganda), Flore du Cameroun, Flore du Gabon og Flora Zambesiaca (som dekker Botswana, Mocambique, Zimbabwe, Zambia og Malawi). I øyeblikket utvider vi området også til å omfatte Namibia. Per dags dato er nærmere 50 nye arter i tropisk Afrika oppdaget og beskrevet som nye for vitenskapen av min gruppe. Også som ”spin-off” har vi samlet informasjon om lokal bruk av disse planteressursene.

I studiene fra nordlige strøk har vi kunnet gå dypere inn i populasjonsbiologi, og analysert  populasjonsgenetikk, demografi, reproduksjonsbiologi og økofysiologi (spesielt med fokus på tungmetaller og nitrogen). Feltundersøkelser har omfattet Grønland, Island, Svalbard, Nord-Norge og sør-norske fjellområder. Disse studiene bidrar til å forstå evolusjon i områder med korte og kalde somre og spiller en rolle i diskusjonen rundt ”Nunatak-teori” – har plantene ”overvintret” istidene i nordiske fjellområder eller har de vandret inn etter siste istid? Planteslekter vi studerer er blant andre: Cochlearia (skjørbuksurt), Papaver (fjellvalmuer) og Viscaria (tjæreblom). Ellers er vi i gang med å analysere arktisk frøbank (nettopp en viktig strategi for å forstå planters tilpasninger til ugusntige vekstsesonger).

Jeg deltar også i populasjonsbiologiske studier av sjeldne og sårbare planter i Oslofjordområdet – prosjekt med stor bevaringsbiologisk relevans,. Her er det Centaurium (tusengylden), Crambe (strandkål), Glaucium (hornvalmue), Mertensia (Østersurt) som står i sentrum.

Jeg har ønsket å utnytte min kunnskap om evolusjonsbiologi og reproduksjonsbiologi i problemer med direkte samfunnsmessig relevans. Derfor har jeg engasjert meg i ”sosiobiologidebatten” når det gjelder menneske, og også i debatten om utsetting av genmodifiserte organismer i naturen.

      

Undervisning

BIO 1000 – Grunnkurs i biologi

BIO 1200 – Biologisk mangfold

 

Emneord: Artsdannelse, Biodiversitet, Evolusjon, Fylogeografi, Plantesystematikk, Populasjonsgenetikk, Systematikk, Biogeografi, Fylogeni, Taxonomi, Enfrøbladet evolusjon, Afrikansk flora, Nordisk flora, NUFU Water Sciences project, Nunatakk-teori

Publikasjoner

 • Olsen, Luka Natassja; Brandrud, Marie Kristine; Mandáková, Terezie; Lysak, Martin A; Bjorå, Charlotte Sletten & Cires, Eduardo [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Genetic structure and evolution of diploid Cochlearia in Iceland. Botanical journal of the Linnean Society. ISSN 0024-4074. doi: 10.1093/botlinnean/boac018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Uttgaard, Karianne Roti; Kwembeya, Ezekeil G.; Nordal, Inger; Carlsen, Tor & Bjorå, Charlotte Sletten (2021). A phylogenetic analysis of the Crinum rautanenianum complex (Crininae,Amaryllidaceae) - with a description of C. luangwense sp. nov. South African Journal of Botany. ISSN 0254-6299. 142, s. 391–402. doi: 10.1016/j.sajb.2021.07.016.
 • Bachman, Steven P.; Wilkin, Paul; Reader, Tom; Field, Richard; Weber, Odile & Nordal, Inger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Extinction risk and conservation gaps for Aloe (Asphodelaceae) in the Horn of Africa. Biodiversity and Conservation. ISSN 0960-3115. 29(1), s. 77–98. doi: 10.1007/s10531-019-01870-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Philipp, Marianne; Hansen, Kjersti; Monrad, Dorte; Adsersen, Henning; Bruun, Hans Henrik & Nordal, Inger (2018). Hidden biodiversity in the Arctic – a study of soil seed banks at Disko Island, Qeqertarsuaq, West Greenland. Nordic Journal of Botany (NJB). ISSN 0107-055X. 26(7), s. 1–12. doi: 10.1111/njb.01721.
 • Mwafongo, Elizabeth Brighton Mvula; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Eriksen, Aud Else Berglen (2017). Leaf mottling/variegation and shape in the Ledebouria revoluta complex ? Development, stability and putative function. Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie. ISSN 0367-2530. 236-237, s. 33–43. doi: 10.1016/j.flora.2017.09.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandrud, Marie Kristine; Paun, Ovidiu; Lorenzo, Maria Teresa; Nordal, Inger & Brysting, Anne Krag (2017). RADseq provides evidence for parallel ecotypic divergence in the autotetraploid Cochlearia officinalis in Northern Norway. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 7. doi: 10.1038/s41598-017-05794-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Elden, Marte; Nordal, Inger; Brysting, Anne Krag; Awas, Tesfaye & Sebsebe, Demissew [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Speciation in the genera Anthericum and Chlorophytum (Asparagaceae) in Ethiopia — a molecular phylogenetic approach. Phytotaxa. ISSN 1179-3155. 297(2), s. 139–156. doi: 10.11646/phytotaxa.297.2.2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordal, Inger & Bjorå, Charlotte Sletten (2016). Family delimitation in flowering plants, should we bother? – A case study of Asparagales. Symbolae Botanicae Upsalienses. ISSN 0082-0644. 38, s. 41–48.
 • Stø, Ida Myhrer; Orr, Russell; Fooyontphanich, Kim; Jin, Xu; Knutsen, Jonfinn Mordekai Blix & Fischer, Urs [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Conservation of the abscission signaling peptide IDA during Angiosperm evolution: Withstanding genome duplications and gain and loss of the receptors HAE/HSL2. Frontiers in Plant Science. ISSN 1664-462X. 6(OCTOBER). doi: 10.3389/fpls.2015.00931.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Wabuyele, Emily Nasike; Grace, Olwen M.; Nordal, Inger & Newton, Leonard E. (2015). The uses of Kenyan aloes: an analysis of implications for names, distribution and conservation. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. ISSN 1746-4269. 11(1), s. 1–16. doi: 10.1186/s13002-015-0060-0.
 • Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2014). Anthericaceae. Flore du Cameroun. ISSN 0071-5875. 41, s. 1–59.
 • Nordal, Inger (2014). "The biological turn" - A challenge for gender history. I Manns, Ulla & Sundevall, Fia (Red.), Methods, interventions and reflections. Report from the X Nordic women's and gender history conference, Bergen, August 9-12 2012. Makadam Förlag. ISSN 978-91-7061-149-0. s. 24–32.
 • Nordal, Inger; Marcussen, Thomas & Elven, Reidar (2013). Viola rupestris F.W.Schmidt. I Elven, Reidar; Fremstad, Eli & Pedersen, Oddvar (Red.), Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV The eastern and northeastern elements. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0246-4. s. 453–455. doi: 10.1111/j.1365-2699.2005.01257.x.
 • Abebe Mengesha, Wendaked; Demissew, Sebsebe; Fay, M. F.; Smith, R. J.; Nordal, Inger & Wilkin, P. (2013). Genetic diversity and population structure of Guinea yams and their wild relatives in South and South West Ethiopia as revealed by microsatellite markers. Genetic Resources and Crop Evolution. ISSN 0925-9864. 60(2), s. 529–541. doi: 10.1007/s10722-012-9856-0.
 • Abebe Mengesha, Wendaked; Demissew, Sebsebe; Fay, M. F.; Smith, R. J.; Nordal, Inger & Wilkin, P. (2012). Genetic diversity and species delimitation in the cultivated and wild Guinea yams (Dioscorea spp.) from Southwest Ethiopia as determined by AFLP (amplified fragment length polymorphism) markers. Genetic Resources and Crop Evolution. ISSN 0925-9864. doi: 10.1007/s10722-012-9925-4.
 • Nordal, Inger (2011). Lilies in the Horn of Africa - notes on endemism. Symbolae Botanicae Upsalienses. ISSN 0082-0644. 35(2), s. 95–105.
 • Nordal, Inger; Bjorå, Charlotte Sletten & Kwembeya, Ezekeil G. (2010). Seed coat as straightjacket? - on seed development in the genus Crinum (Amaryllidaceae). I van der Burgt, Xander; van der Maesen, Jos & Onana, Jean-Michel (Red.), Systematics and Conservation of African Plants. Kew Publishing. ISSN 978-1-84246-388-8. s. 855–864.
 • Wabuyele, Emily & Nordal, Inger (2010). The development of species level taxonomy in Eastern Africa from the "Flora of Tropical Africa" to the present day - ideas and methods used. I van der Burgt, Xander; van der Maesen, Jos & Onana, Jean-Michel (Red.), Systematics and Conservation of African Plants. Kew Publishing. ISSN 978-1-84246-388-8. s. 579–584.
 • Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2010). Anthericaceae, Flore du Gabon, Volume 41: Anthericaceae, urmanniaceae, Colchicacea, Crassulaceae, Dipterocarpaceae, Lemnaceae, Pittosporaceae, Rosaceae. Joseph Margraf Verlag. ISSN 9783823615972. s. 1–10.
 • Vik, Unni; Jørgensen, Marte Holten; Kauserud, Håvard; Nordal, Inger & Brysting, Anne Krag (2010). Microsatellite markers show decreasing diversity but unchanged level of clonality in Dryas octopetala (Rosaceas) with increasing latitude. American Journal of Botany. ISSN 0002-9122. 97(6), s. 988–997. doi: 10.3732/ajb.0900215.
 • Nesheim, Ingrid; Halvorsen, Rune & Nordal, Inger (2010). Plant composition in the Maya Biosphere Reserve: natural and anthropogenic influences. Plant Ecology. ISSN 1385-0237. 208(1), s. 93–122. doi: 10.1007/s11258-009-9691-3.
 • Nesheim, Ingrid; Halvorsen, Rune & Nordal, Inger (2009). Plant composition in the Maya Biosphere Reserve: natural and anthropogenic influences. Plant Ecology. ISSN 1385-0237. doi: 10.1007/s11258-009-9691-3.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Kwembeya, Ezekeil Gwinyai; Bogner, Josef & Nordal, Inger (2009). Geophytes diverging in rivers-a study on the genus Crinum, with two new rheophytic taxa from Cameroon. Taxon. ISSN 0040-0262. 58(2), s. 561–571.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Hoell, Gry; Kativu, Shakkie & Nordal, Inger (2008). New taxa of Chlorophytum (Anthericaceae) from southern tropical Africa with notes on their sister group relationships. Botanical journal of the Linnean Society. ISSN 0024-4074. 157, s. 223–238.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Hemp, Andreas; Hoell, Gry & Nordal, Inger (2008). A taxonomic and ecological analysis of two forest Chlorophytum taxa (Anthericaceae) on Mount Kilimanjaro, Tanzania. Plant Systematics and Evolution. ISSN 0378-2697. 274, s. 243–253. doi: 10.1007/s00606-008-0032-0.
 • Stave, Jørn; Oba, Gufu; Nordal, Inger & Stenseth, Nils Christian (2007). Traditional ecological knowledge of a riverine forest in Turkana, Kenya: implications for research and management. Biodiversity and Conservation. ISSN 0960-3115. 16(5), s. 1471–1489.
 • Stave, Jørn; Oba, Gufu; Nordal, Inger & Stenseth, Nils Christian (2007). Traditional ecological knowledge of a riverine forest in Turkana, Kenya: implications for research and management. Biodiversity and Conservation. ISSN 0960-3115. 16, s. 1471–1489. doi: 10.1007/s10531-006-9016-y.
 • Solås, Hilde Friis; Stabbetorp, Odd E. & Nordal, Inger (2007). The viability of a plant "on the edge": Glaucium flavum (Papaveraceae) in Norway. Nordic Journal of Botany (NJB). ISSN 0107-055X. 24(4), s. 433–444.
 • Skarpaas, Olav; Elven, Reidar & Nordal, Inger (2007). Genetic variation and biogeography of Mertensia maritima (Boraginaceae). Nordic Journal of Botany (NJB). ISSN 0107-055X. 24(5), s. 583–592.
 • Curle, Catrine M.; Stabbetorp, Odd E. & Nordal, Inger (2007). Eryngium maritimum, biology of a plant at its northernmost localities. Nordic Journal of Botany (NJB). ISSN 0107-055X. 24(5), s. 617–628.
 • Tesfaye, Awas & Nordal, Inger (2007). Beninshangul Gumuz Region in Ethiopia: A centre of endemism for Chlorophytum - with a description of C. pseudocaule sp. nov. (Anthericaceae). Kew bulletin. ISSN 0075-5974. 62, s. 129–132.
 • Kwembeya, Ezekeil Gwinyai; Bjorå, Charlotte Sletten; Stedje, Brita & Nordal, Inger (2007). Phylogenetic relationships in the genus Crinum (Amaryllidaceae) with emphasis on tropical African species: evidence from trnL-F and nuclear ITS DNA sequence data. Taxon. ISSN 0040-0262. 56, s. 801–810.
 • Stave, Jørn; Oba, Gufu; Nordal, Inger & Stenseth, Nils Christian (2006). Seedling establishment of Acacia tortilis and Hyphaene compressa in the Turkwel riverine forest, Kenya. African Journal of Ecology. ISSN 0141-6707. 44(2), s. 178–185.
 • Oba, Gufu; Bjorå, Charlotte S. & Nordal, Inger (2006). Effects of herbivory on above- and below-ground biomass partitioning in two arid-zone dwarf shrubs. African Journal of Range and Forage Science. ISSN 1022-0119. 23(3), s. 159–164.
 • Sebsebe, Demissew; Friis, Ib; Nordal, Inger & Bürger, Anne-Marie (2006). Disjunctions in the African Flora as seen from the Flora of Ethiopia and Eritrea. I Ghazanfar, Shahina A. & Beentje, Henk J. (Red.), Taxonomy and Ecology of African Plants, their Conservation and Sustainable Use. Kew Publishing. ISSN 1-84246-115-X. s. 247–258.
 • Wabuyele, Emily; Bjorå, Charlotte S.; Nordal, Inger & Newton, Lenn E. (2006). Distribution, diversity and conservation of the genus Aloe in Kenya. Journal of East Africa Natural History. ISSN 0012-8317. 95(2), s. 213–225.
 • Aslaksen, Iulie; Natvig, Bent & Nordal, Inger (2006). Environmental Risk and the Precautionary Principle: “Late Lessons from Early Warnings” Applied to Genetically Modified Plants. Journal of Risk Research. ISSN 1366-9877. 9(3), s. 205–224. doi: 10.1080/13669870500419586.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Kwembeya, Ezekeil Gwinyai & Nordal, Inger (2006). Crinum jasonii (Amaryllidaceae): a new endemic pan species of the Luangwa Valley in Zambia with notes on different seed structures in the genus. Kew bulletin. ISSN 0075-5974. 61(4).
 • Stave, Jørn; Oba, Gufu; Nordal, Inger & Stenseth, Nils Christian (2006). Seedling establishment of Acacia tortilis and Hyphaene compressa in the Turkwel riverine forest, Kenya. African Journal of Ecology. ISSN 0141-6707. 44, s. 178–185.
 • Oba, Gufu; Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2006). Effects of herbivory on above- and below-ground biomass partitioning in two arid-zone dwarf shrubs. African Journal of Range and Forage Science. ISSN 1022-0119. 23(3), s. 159–164.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nordal, Inger; Hessen, Dag Olav & Lie, Thore (2012). Kristine Bonnevie. Et forskerliv. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-34580-8. 438 s.
 • Kativu, Shakkie; Bjorå, Charlotte Sletten; Kwembeya, Ezekeil, G.; Klaassen, E.S. & Nordal, Inger (2012). Flora of Namibia, Anthericaceae. National Botanical Reseaech Institute. ISBN 978-99945-0-048-2. 24 s.
 • Sebsebe, Demissew & Nordal, Inger (2010). Aloes and other lilies of Ethiopia and Eritrea. Shama Books, Ethiopia. ISBN 978-99944-0-042-3. 349 s.
 • Wiland-Szymanska, Justyna & Nordal, Inger (2006). Flora of Tropical East Africa: Hypoxidaceae. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-167-2. 25 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nyléhn, Jorun; Høiland, Klaus; Nordal, Inger & Sunding, Per (2021). Plante. snl.no.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pedersen, Oddvar; Borgen, Liv & Nordal, Inger (2019). Rolf Y. Berg – bibliografi . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), s. 30–34.
 • Borgen, Liv; Brochmann, Christian; Haraldsen, Kirsten Borse; Nordal, Inger & Pedersen, Oddvar (2019). Rolf Yngvar Berg 1925–2018 . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), s. 24–30.
 • Nordal, Inger; Borgen, Liv; Haraldsen, Kirsten Borse & Pedersen, Oddvar (2019). Et «dypdykk» i et livslangt forsknings-engasjement: Rolf Y. Berg . Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 77(1), s. 35–43.
 • Mwafongo, Elizabeth; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Eriksen, Aud Berglen (2018). Anthocyaniner, pigmenter med mange roller.
 • Nordal, Inger; Bjorå, Charlotte Sletten & Stedje, Brita (2017). Training in the North of Researchers from the South: Experiences from Nordic-African collaboration. Scientia Danica, Series B, Biologica. ISSN 1904-5484. 6, s. 187–197. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandrud, Marie Kristine; Paun, Ovidiu; Nordal, Inger; Lorenzo, Maria Teresa & Brysting, Anne Krag (2016). Polyploid and ecological adaptation in Cochlearia L. (Brassicaceae) in Northern Norway.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger & Elven, Reidar (2016). Tidenes første panarktiske Flora. [Fagblad]. Apollon.
 • Nordal, Inger; Bjorå, Charlotte Sletten & Stedje, Brita (2015). Training in North of researchers from South.
 • Brandrud, Marie Kristine; Paun, Ovidiu; Nordal, Inger & Brysting, Anne Krag (2015). Polyploidy and ecological adaptation in Cochlearia in Northern Norway.
 • Mwafongo, Elizabeth; Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2014). Leaf mottling in Ledebouria (Hyacinthaceae) – development, stability and putative function.
 • Nordal, Inger & Bjorå, Charlotte Sletten (2014). Progress in Asparagales systematics?
 • Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2014). A phylogenetic analysis of the genus Scadoxus (Amaryllidaceae).
 • Brandrud, Marie Kristine; Nordal, Inger; Paun, Ovidiu; Lorenzo, Maite; Bjorå, Charlotte Sletten & Stabbetorp, Odd Egil [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Polyploid and ecotype variation in the Cochlearia officinalis complex.
 • Nordal, Inger (2013). Historiske anekdoter om nytelse og nytte (Seks planter¨som forandret verden av Eva Mæhre Lauritzen). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. 2013(1), s. 50–50.
 • Nordal, Inger (2013). Bokanmeldelse: Evolusjon - Naturens kulturhistorie (Markus Lindholm). Naturen. ISSN 0028-0887. 137(2), s. 83–85.
 • Nordal, Inger (2011). The research and supervision by Olov Hedberg in African botany - extended effects also in Scandinavia. Symbolae Botanicae Upsalienses. ISSN 0082-0644. 35(2), s. 9–18.
 • Nordal, Inger (2011). Er Darwinisme en fruktbar teori for å forstå "kvinnenes natur". Rødt!. ISSN 1504-4777. 2011(1), s. 4–11.
 • Nickelsen, Trine & Nordal, Inger (2011). Endelig, Kristine Bonnevie, dette er ditt liv. [Avis]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Nordal, Inger (2011). Frukten - et mangfoldig organ til glede og nytte for plantene og oss. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 7(4), s. 16–20.
 • Nordal, Inger (2011). Biologisk terminologi om reproduksjon speiler arkaiske myter. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 7(4), s. 11–12.
 • Nordal, Inger (2010). Kortversjonen: Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siecle. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 16(4), s. 53–53.
 • Nordal, Inger (2010). Kjøttetende planter i norsk flora og ellers. Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 6(4), s. 21–24.
 • Nordal, Inger (2010). Bør feminismen frykte biologifaget? Fett. ISSN 1504-1921. 2010(1), s. 24–26.
 • Nordal, Inger (2010). Norsk psykiatri og Lombroso. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Nordal, Inger (2010). Eias umulige prosjekt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Nordal, Inger (2010). Har alt liv "livets rett"? Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 2010(1), s. 30–33.
 • Nordal, Inger & Spilde, Ingrid (2010). Klare for kampen: Arv vs miljø. [Internett]. forskning.no.
 • Nordal, Inger (2009). Darwinisme - En fruktbar teori for å forstå "kvinnens natur"? I Hessen, Dag Olav; Lie, Thore & Stenseth, Nils Christian (Red.), Darwin - Verden ble aldri den samme. Gyldendal Litteratur. ISSN 9-788205-390348. s. 335–347.
 • Nordal, Inger & Wesenberg, Jan (2009). Darwins teori - Evolusjon gjennom 400 år av Erik Tunstad. Biolog. ISSN 0801-0722. 27(3), s. 44–45.
 • Nordal, Inger (2009). Darwin og kvinnene - Har darwisnisme noe fornuftig å si om våre kjønnsroller? argument. ISSN 1504-6087. 2009(4), s. 50–51.
 • Nordal, Inger (2009). Darwindag i Verdt å vite. [Radio]. NRK.
 • Nordal, Inger (2009). Lilies on the Horn of Africa - Centres of endemism.
 • Nordal, Inger (2009). Professor Olov Hedberg's research and supervision - extended effects also in Scandinavia.
 • Pettersen, Christian E.; Jørgensen, Marte Holten; Nordal, Inger & Brysting, Anne Krag (2009). Independent immigration history of the West Norwegian populations of Dryas octopetala and Arabidopsis lyrata ssp. petraea?
 • Nordal, Inger (2009). Hva skal vi med sosiobiologi - gir den oss en tilfredsstillende forklaring på menneskelig adferd?
 • Nordal, Inger (2009). Hva er en art?
 • Nordal, Inger & Høiland, Klaus (2008). Wergeland 2008, Wergelands liv og verk, mangfoldige Wergeland, botanikeren.
 • Nordal, Inger (2008). Kjønn og biologi i kryssild. Biologiens forståelse av kjønn. Bulletine. ISSN 1503-5247. 1-08, s. 27–27.
 • Høiland, Klaus; Lie, Thore & Nordal, Inger (2008). Henrik Wergeland og utviklingsfilosofens Niels Treschows innflytelse på hans dikting. Biolog. ISSN 0801-0722. 26(2), s. 24–31.
 • Kativu, Shakkie; Hoell, Gry; Bjorå, Charlotte Sletten & Nordal, Inger (2008). Anthericaceae. I Timberlake, J.R. & Martins, E.S. (Red.), Flora Zambesiaca. Royal Botanic Gardens, Kew. ISSN 978-1-84246-190-7. s. 34–89.
 • Nordal, Inger (2008). Amaryllidaceae. I Timberlake, J.R. & Martins, E.S. (Red.), Flora Zambesiaca. Royal Botanic Gardens, Kew. ISSN 978-1-84246-190-7. s. 97–134.
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Demissew, Sebsebe; Stedje, Brita & Nordal, Inger (2008). On generic delimitation of Anthericum versus Chlorophytum and the lacking homology of complex nodes.
 • Nordal, Inger; Bjorå, Charlotte Sletten & Berg, Rolf Y. (2008). How do embryological data fit and how are they optimized on the phylogeny of Asparagales/Liliales?
 • Nordal, Inger (2007). Biologisk mangfold - hvorfor bevare? Sopp og nyttevekster. ISSN 1504-4165. 3(4), s. 18–21.
 • Hågvar, Eline Benestad & Nordal, Inger (2007). Genmodifiserte planter og "sameksistens" i Norge. Biolog. ISSN 0801-0722. 25(2), s. 16–17.
 • Tesfaye, Awas; Sebsebe, Demissew; Nordal, Inger & Friis, Ib (2007). New Plant Records for the Ethiopian Flora from Benishangul Gumuz Region, Western Ethiopia. Wahlia, Journal of the Ethiopian Wildlife and Natural History Society. 25, s. 3–11.
 • Nordal, Inger (2007). "Adam og Eva". [TV]. NRK1.
 • Nordal, Inger; Bjorå, Charlotte Sletten & Kwembeya, Ezekeil, G. (2007). Seed dispersal and development in the genus Crinum (Amaryllidaceae).
 • Bjorå, Charlotte Sletten; Hoell, Gry; Stedje, Brita & Nordal, Inger (2007). A phylogenetic analysis of Anthericum and Chlorophytum.
 • Nyenya, Ratidzay Takawira; Stedje, Brita & Nordal, Inger (2007). Molecular systematics of the genus Sansevieria in southern Africa, a preliminary study.
 • Nordal, Inger (2007). "Kvinnens natur" i lys av sosiobiologisk retorikk.
 • Hågvar, Eline & Nordal, Inger (2006). Genmodifisert "sameksistens" mulig? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Hågvar, Eline Benestad & Nordal, Inger (2006). Genmodifisert sameksistens mulig? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Nordal, Inger (2006). Sandkarse - Teesdalia nudicaulis - gjenfunnet i Østfold. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. 64(3), s. 141–142.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:31 - Sist endret 1. sep. 2021 10:45