ingvigud

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg forsker på et nettverk bestående av flere forskjellige redoksproteiner, hvor jeg prøver å finne ut hvilken kombinasjon av proteiner gir mest effektiv overføring av elektroner og hvordan de forskjellige proteinene binder til hverandre. I arbeidet med dette bruker jeg flere forskjellige teknikker, blant annet enzymkinetikk, bindingsstudier (MST), målinger av redokspotensiale og proteinkrystallografi.  

Undervisning

MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi

MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon​

MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi

MBV4020 - Methods in molecular biology and biochemistry II

Bakgrunn

2014 - d.d. PhD-student med 25% undervisningsplikt, UiO

2010-2014 MChem, The Queen's College, University of Oxford

Priser

The Ives Prize, The Queen's College, 2014
The Styring Exhibition, The Queen's College, 2011, 2012 og 2013

Emneord: Biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, strukturbiologi, proteinstruktur, protein interactions

Publikasjoner

 • Hammerstad, Marta; Gudim, Ingvild & Hersleth, Hans-Petter (2020). The Crystal Structures of Bacillithiol Disulfide Reductase Bdr (YpdA) Provide Structural and Functional Insight into a New Type of FAD-Containing NADPH-Dependent Oxidoreductase. Biochemistry.  ISSN 0006-2960.  59(51), s 4793- 4798 . doi: 10.1021/acs.biochem.0c00745 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gudim, Ingvild; Hammerstad, Marta; Lofstad, Marie & Hersleth, Hans-Petter (2018). Characterization of different flavodoxin reductase-flavodoxin (FNR-Fld) interactions reveals an efficient FNR-Fld redox pair and identifies a novel FNR subclass. Biochemistry.  ISSN 0006-2960.  57(37), s 5427- 5436 . doi: 10.1021/acs.biochem.8b00674 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Van Beek, Wouter & Hersleth, Hans-Petter (2018). High-resolution crystal structures reveal a mixture of conformers of the Gly61-Asp62 peptide bond in an oxidized flavodoxin from Bacillus cereus. Protein Science.  ISSN 0961-8368.  27(8), s 1439- 1449 . doi: 10.1002/pro.3436
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta & Hersleth, Hans-Petter (2017). Measurement of FNR-NrdI Interaction by Microscale Thermophoresis (MST). Bio-protocol.  ISSN 2331-8325.  7(8), s e2223 . doi: 10.21769/BioProtoc.2223 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lofstad, Marie; Gudim, Ingvild; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2016). Activation of the Class Ib Ribonucleotide Reductase by a Flavodoxin Reductase in Bacillus cereus. Biochemistry.  ISSN 0006-2960.  55(36), s 4998- 5001 . doi: 10.1021/acs.biochem.6b00699
 • Ash, Philip A; Liu, Juan; Coutard, Nathan; Heidary, Nina; Horch, Marius; Gudim, Ingvild; Simler, Thomas; Zebger, Ingo; Lenz, Oliver & Vincent, Kylie A (2015). Electrochemical and Infrared Spectroscopic Studies Provide Insight into Reactions of the NiFe Regulatory Hydrogenase from Ralstonia eutropha with O2 and CO. Journal of Physical Chemistry B.  ISSN 1520-6106.  119, s 13807- 13815 . doi: 10.1021/acs.jpcb.5b04164

Se alle arbeider i Cristin

 • Hammerstad, Marta; Gudim, Ingvild & Hersleth, Hans-Petter (2020). The Crystal Structures of Bacillithiol Disulfide Reductase YpdA Reveal Structural and Functional Insight into a New Type of FAD-Containing NADPH-Dependent Oxidoreductases.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Røhr, Åsmund Kjendseth & Hersleth, Hans-Petter (2019). Activation of the Class Ib Ribonucleotide Reductase by a Flavodoxin Reductase in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; van Beek, Wouter & Hersleth, Hans-Petter (2019). New structural insight into the well known peptide flip observed in flavodoxins.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; van Beek, Wouter & Hersleth, Hans-Petter (2019). New structural insight into the well known peptide flip observed in flavodoxins. Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances.  ISSN 2053-2733.  A75, s e123- e123 . doi: 10.1107/S2053273319094336
 • Hammerstad, Marta; Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2019). Characterization of Proteins in the Ribonucleotide Reductase RedoxNetwork.
 • Hammerstad, Marta; Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2019). Enzyme activation by a flavoprotein redox network. Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances.  ISSN 2053-2733.  A75, s e128- e128 . doi: 10.1107/S2053273319094282
 • Hammerstad, Marta; Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Røhr, Åsmund Kjendseth & Hersleth, Hans-Petter (2019). Enzyme Activation by a Flavoprotein Redox Network.
 • Gudim, Ingvild; Hersleth, Hans-Petter; Hammerstad, Marta & Sørlie, Morten (2018). Characterisation of flavodoxin and ferredoxin/flavodoxin reductases from Bacillus cereus and their interactions. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2000.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta & Hersleth, Hans-Petter (2018). Enzyme activation by a flavoprotein redox network. NBS-nytt.  ISSN 0801-3535.  s 40- 40
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta & Hersleth, Hans-Petter (2018). Enzyme activation by a flavoprotein redox network.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Røhr, Åsmund Kjendseth & Hersleth, Hans-Petter (2018). Activation of the Class Ib Ribonucleotide Reductase by a Flavodoxin Reductase in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta & Hersleth, Hans-Petter (2017). Enzyme activation by a flavoprotein redox network.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2017). Activation of the Class Ib Ribonucleotide Reductase by a Flavin Network in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2017). Activation of the Class Ib Ribonucleotide Reductase by a Flavin Network in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2017). Activation of the class IB ribonucleotide reductase by a flavodoxin reductase in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2017). Activation of the class Ib RNR by a flavodoxin reductase in B. cereus. NSB-nytt.  s 105- 105
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2017). Activation of the class Ib ribonucleotide reductase by a flavodoxin reductase in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2017). Activation of the class Ib ribonucleotide reductase by a flavodoxin reductase in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2017). Activation of the class Ib ribonucleotide reductase by a flavodoxin reductase in Bacillus cereus.
 • Lofstad, Marie; Gudim, Ingvild; Kjendseth, Åsmund Røhr; Andersen, Niels Højmark; van Beek, Wouter; Andersson, K. Kristoffer & Hersleth, Hans-Petter (2017). Combining Protein X-ray crystallography and in situ single-crystal UV-Vis and Raman spectroscopy to grasph the true structure of haem- and flavoproteins.
 • Shoor, Marita; Gudim, Ingvild; Hammerstad, Marta & Hersleth, Hans-Petter (2017). Structural and functional characterization of redox proteins in an enzyme activating network involving the thioredoxin reductase in Bacillus cereus.
 • Shoor, Marita; Hersleth, Hans-Petter; Gudim, Ingvild & Hammerstad, Marta (2017). Structural and functional characterization of the redox protein Thioredoxin reductase from Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Andersson, K. Kristoffer; Hammerstad, Marta & Hersleth, Hans-Petter (2016). Probing enzyme activation networks ‐ structural and functional studies of flavoproteins in Bacillus cereus. NBS-nytt.  ISSN 0801-3535.  s 45- 45
 • Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Hammerstad, Marta; Kjendseth, Åsmund Røhr & Hersleth, Hans-Petter (2016). Activation of the Class Ib Ribonucleotide Reductase by a Flavodoxin Reductase in Bacillus cereus.
 • Hersleth, Hans-Petter; Gudim, Ingvild; Lofstad, Marie; Kjendseth, Åsmund Røhr; Van beek, Wouter; Giullaume, Pompidor; Mehmet, Can; Xiangbo, Zhao; Magliozzo, Richard s.; Bren, Kara L & Andersson, K. Kristoffer (2016). Grasping the True Structure of Haem- and Flavoproteins – Combining X-RAY Crystallography and In Situ Single-Crystal UV-VIS and Raman Spectroscopy.
 • Lofstad, Marie; Gudim, Ingvild; Kjendseth, Åsmund Røhr; Hammerstad, Marta; Andersson, K. Kristoffer & Hersleth, Hans-Petter (2016). Activation of Class Ib Ribonucleotide Reductase by NRDI and Its Reductase Partner in Bacillus cereus.
 • Lofstad, Marie; Gudim, Ingvild; Van beek, Wouter; Pompidor, Guillaume; Kjendseth, Åsmund Røhr; Andersson, K. Kristoffer & Hersleth, Hans-Petter (2016). Radiation damage of haem- and flavoproteins – combining X-ray crystallography and single-crystal UV-Vis and Raman spectroscopy.
 • Lofstad, Marie; Gudim, Ingvild; Van beek, Wouter; Pompidor, Guillaume; Kjendseth, Åsmund Røhr; Andersson, K. Kristoffer & Hersleth, Hans-Petter (2016). Radiation damage of haem- and flavoproteins –combining X-ray crystallography and single-crystal UV-Vis and Raman spectroscopy. 9th International Workshop on X-ray Radiation Damage to Biological Crystalline Samples.
 • Gudim, Ingvild (2015). Probing enyzme activation - a beginner's view on MST as a tool for biophysical studies.
 • Gudim, Ingvild & Hersleth, Hans-Petter (2015). Structure of a ferredoxin/flavodoxin-NADP(H) oxidoreductase in Bacillus cereus.. NBS-nytt.  ISSN 0801-3535.  s 96- 96
 • Gudim, Ingvild & Hersleth, Hans-Petter (2015). Structure of a ferredoxin/flavodoxin-NADP(H) oxidoreductase in Bacillus cereus..
 • Gudim, Ingvild & Hersleth, Hans-Petter (2015). Structures of ferredoxin/flavodoxin-NADP(H) oxidoreductases in Bacillus cereus.
 • Gudim, Ingvild & Hersleth, Hans-Petter (2015). Structures of ferredoxin/flavodoxin-NADP(H) oxidoreductases in Bacillus cereus.. Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography.  ISSN 0108-7673.  A71, s s205- s205 . doi: 10.1107/S2053273315096916
 • Lofstad, Marie; Gudim, Ingvild; Skråmo, Silje; Hammerstad, Marta; Røhr, Åsmund Kjendseth; Tomter, Ane Berg; Andersson, K. Kristoffer & Hersleth, Hans-Petter (2014). Crystallisation of ferredoxin/flavodoxin-NADP(H) oxidoreductases, flavodoxins, ferredoxins and redox partners in Bacillus cereus. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. sep. 2015 16:47 - Sist endret 15. feb. 2018 10:50