ingvigud

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg forsker på et nettverk bestående av flere forskjellige redoksproteiner, hvor jeg prøver å finne ut hvilken kombinasjon av proteiner gir mest effektiv overføring av elektroner og hvordan de forskjellige proteinene binder til hverandre. I arbeidet med dette bruker jeg flere forskjellige teknikker, blant annet enzymkinetikk, bindingsstudier (MST), målinger av redokspotensiale og proteinkrystallografi.  

Undervisning

MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi

MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon​

MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi

MBV4020 - Methods in molecular biology and biochemistry II

Bakgrunn

2014 - d.d. PhD-student med 25% undervisningsplikt, UiO

2010-2014 MChem, The Queen's College, University of Oxford

Priser

The Ives Prize, The Queen's College, 2014
The Styring Exhibition, The Queen's College, 2011, 2012 og 2013

Emneord: Biokjemi, proteinkrystallografi, spektroskopi, strukturbiologi, proteinstruktur, protein interactions
Publisert 8. sep. 2015 16:47 - Sist endret 15. feb. 2018 10:50