johangj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser; smertemekanismer og genetikk

 

De fleste langvarige smertetilstander starter med en perifer inflammasjon og aktivering av nociceptive nervefibre. Imidlertid tyder våre data på at langvarig smerte ofte i tillegg er assosiert med funksjonelle endringer i smertebanene eller hjernen som leder til videre overfølsomhet. Derfor er opplevelsen av langvarige smerter trolig også delvis forårsaket av neuroplastiske egenskaper i CNS. Videre viser våre funn at utviklingen av for eksempel kronisk korsryggssmerte og isjias er relatert til genetisk variabilitet. Bedre forståelse for mekanismene som ligger til grunn for disse neurobiologiske forholdene kan bli viktige for fremtidig håndtering av ulike langvarige smertetilstander.

 

Publikasjoner

 • Sannes, Ann-Christin; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland & Gjerstad, Johannes (2021). The association between abusive supervision and anxiety in female employees is stronger in carriers of the CRHR1 TAT haplotype. Current Research in Behavioral Sciences. ISSN 2666-5182. 2. doi: 10.1016/j.crbeha.2021.100021.
 • Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Sannes, Ann-Christin & Gjerstad, Johannes (2021). Leadership style, headache, and neck pain the moderating role of the catechol-o-methyltransferase (comt) genotype. Journal of Occupational and Environmental Medicine. ISSN 1076-2752. 63(2), s. 151–158. doi: 10.1097/JOM.0000000000002103.
 • Hamre, Kristina Vaktskjold; Fauske, Margrethe Ringen; Reknes, Iselin; Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes & Einarsen, Ståle Valvatne (2021). Preventing and Neutralizing the Escalation of Workplace Bullying. The Role of Conflict Management Climate. International Journal of Bullying Prevention. ISSN 2523-3653. doi: 10.1007/s42380-021-00100-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nielsen, Morten Birkeland; Pallesen, Ståle; Einarsen, Ståle; Harris, Anette; Rajalingam, Dhaksshaginy & Gjerstad, Johannes (2021). Associations between exposure to workplace bullying and insomnia. A cross-lagged prospective study of causal directions. International Archives of Occupational and Environmental Health. ISSN 0340-0131. 94, s. 1003–1011. doi: 10.1007/s00420-020-01618-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Marie; Winsvold, Bendik ; Gjerstad, Johannes; Matre, Dagfinn; Pedersen, Linda Margareth & Heuch, Ingrid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). The association between selected genetic variants and individual differences in experimental pain. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 21(1), s. 163–173. doi: 10.1515/sjpain-2020-0091.
 • Sannes, Ann-Christin; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland & Gjerstad, Johannes (2020). The influence of age, gender and the FKBP5 genotype on subjective health complaints in the Norwegian working population. Journal of Psychosomatic Research. ISSN 0022-3999. 139: 110264. doi: 10.1016/j.jpsychores.2020.110264.
 • Rajalingam, Dhaksshaginy; Nymoen, Ingeborg; Jacobsen, Daniel Pitz; Eriksen, Mina Baarnes; Dissen, Erik & Nielsen, Morten Birkeland [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Repeated social defeat promotes persistent inflammatory changes in splenic myeloid cells; decreased expression of β-arrestin-2 (ARRB2) and increased expression of interleukin-6 (IL-6). BMC Neuroscience. ISSN 1471-2202. 21:25. doi: 10.1186/s12868-020-00574-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjorland, Siri; Gjerstad, Johannes; Schistad, Ellina Iordanova; Swanson, David & Røe, Cecilie (2019). Persistent lumbar radicular and low back pain; impact of genetic variability versus emotional distress. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 12(1). doi: 10.1186/s13104-019-4592-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasvik, Eivind Olay; Schjølberg, Tiril; Jacobsen, Daniel Pitz; Haugen, Anne Julsrud; Grøvle, Lars & Schistad, Ellina Iordanova [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Up-regulation of circulating microRNA-17 is associated with lumbar radicular pain following disc herniation. Arthritis Research & Therapy. ISSN 1478-6354. 21(1). doi: 10.1186/s13075-019-1967-y.
 • Jacobsen, Daniel Pitz; Eriksen, Mina Baarnes; Rajalingam, Dhaksshaginy; Nymoen, Ingeborg; Nielsen, Morten Birkeland & Einarsen, Ståle [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Exposure to workplace bullying, microRNAs and pain; evidence of a moderating effect of miR-30c rs928508 and miR-223 rs3848900. Stress. ISSN 1025-3890. 23(1), s. 77–86. doi: 10.1080/10253890.2019.1642320. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pallesen, Ståle; Jacobsen, Daniel Pitz; Nielsen, Morten Birkeland & Gjerstad, Johannes (2019). The 5-HTTLPR rs25531 LALA-genotype increases the risk of insomnia symptoms among shift workers. Sleep Medicine. ISSN 1389-9457. 60, s. 224–229. doi: 10.1016/j.sleep.2019.04.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasvik, Eivind Olay; Haugen, Anne Julsrud; Haukeland-Parker, Stacey Marie; Rimehaug, Stein Arne; Gjerstad, Johannes & Grøvle, Lars (2019). Cross-cultural Adaptation and Validation of the Norwegian short-form McGill Pain Questionnaire-2 in Low Back-related Leg Pain. Spine. ISSN 0362-2436. 44(13), s. E774–E781. doi: 10.1097/BRS.0000000000002976.
 • Rajalingam, Dhaksshaginy; Jacobsen, Daniel Pitz; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle & Gjerstad, Johannes (2019). Exposure to workplace bullying, distress, and insomnia: The moderating role of the miR-146a genotype. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10:1204(MAY), s. 1–7. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kongstorp, Mette; Schjølberg, Tiril; Jacobsen, Daniel Pitz; Haugen, Fred & Gjerstad, Johannes (2019). Epiregulin is released from intervertebral disks and induces spontaneous activity in pain pathways. Pain. ISSN 0304-3959. 4(2). doi: 10.1097/PR9.0000000000000718.
 • Nielsen, Morten Birkeland; Skogstad, Anders; Gjerstad, Johannes & Einarsen, Ståle (2019). Are transformational and laissez-faire leadership related to state anxiety among subordinates? A two-wave prospective study of forward and reverse associations. Work & Stress. ISSN 0267-8373. 33(2), s. 137–155. doi: 10.1080/02678373.2018.1528307. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reknes, Iselin; Einarsen, Ståle; Gjerstad, Johannes & Nielsen, Morten Birkeland (2019). Dispositional affect as a moderator in the relationship between role conflict and exposure to bullying behaviors. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10, s. 1–12. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nguyen, Chinh BKrong; Kumar, Surendra; Zucknick, Manuela; Kristensen, Vessela N.; Gjerstad, Johannes & Nilsen, Hilde Loge [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Associations between clinical symptoms, plasma norepinephrine and deregulated immune gene networks in subgroups of adolescent with Chronic Fatigue Syndrome. Brain, Behavior, and Immunity. ISSN 0889-1591. 76, s. 82–96. doi: 10.1016/j.bbi.2018.11.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schistad, Ellina Iordanova; Bjorland, Siri; Røe, Cecilie; Gjerstad, Johannes; Vetti, Nils & Myhre, Kjersti [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Five-year development of lumbar disc degeneration—a prospective study. Skeletal Radiology. ISSN 0364-2348. 48(6), s. 871–879. doi: 10.1007/s00256-018-3062-x.
 • Aslaksen, Per M; Forsberg, June Thorvaldsen & Gjerstad, Johannes (2018). The Opioid Receptor Mu 1 (OPRM1) rs1799971 and Catechol-O-methyltransferase (COMT) rs4680 as genetic markers for placebo analgesia. Pain. ISSN 0304-3959. 159(12), s. 2585–2592. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001370. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mahmood, Aqsa; Moen, Aurora Lie; Stafne, Signe Nilssen; Robinson, Hilde Stendal; Vøllestad, Nina Køpke & Salvesen, Kjell Å [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). The MMP9 rs17576 A>G polymorphism is associated with increased lumbopelvic pain-intensity in pregnant women. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 18(1), s. 93–98. doi: 10.1515/sjpain-2017-0168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hasvik, Eivind Olay; Haugen, Anne Julsrud; Gjerstad, Johannes & Grøvle, Lars (2018). Assessing neuropathic pain in patients with low back-related leg pain: Comparing the painDETECT Questionnaire with the 2016 NeuPSIG grading system. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 22(6), s. 1160–1169. doi: 10.1002/ejp.1204.
 • Jacobsen, Daniel Pitz; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle & Gjerstad, Johannes (2018). Negative social acts and pain. Evidence of a workplace bullying and 5-HTT genotype interaction. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. ISSN 0355-3140. 44(3), s. 283–290. doi: 10.5271/sjweh.3704.
 • Forsberg, June Thorvaldsen; Gjerstad, Johannes; Flaten, Magne & Aslaksen, Per M. (2018). Influence of catechol-O-methyltransferase Val158Met on fear of pain and placebo analgesia. Pain. ISSN 0304-3959. 159(1), s. 168–174. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001081.
 • Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes; Jacobsen, Daniel Pitz & Einarsen, Ståle Valvatne (2017). Does ability to defend moderate the association between exposure to bullying and symptoms of anxiety? Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 8:1953, s. 1–11. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01953. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andreassen, Cecilie Schou; Nielsen, Morten Birkeland; Pallesen, Ståle & Gjerstad, Johannes (2017). The Relationship Between Psychosocial Work Variables and Workaholism: Findings From a Nationally Representative Survey. International Journal of Stress Management. ISSN 1072-5245. 26(1), s. 1–10. doi: 10.1037/str0000073.
 • Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes & Frone, Michael (2017). Alcohol use and psychosocial stressors in the Norwegian workforce. Substance Use & Misuse. ISSN 1082-6084. 53(4), s. 574–584. doi: 10.1080/10826084.2017.1349797.
 • Bjorland, Siri; Røe, Cecilie; Moen, Aurora Lie; Schistad, Ellina Iordanova; Aqsa, Mahmood & Gjerstad, Johannes (2017). Genetic predictors of recovery in low back and lumbar radicular pain. Pain. ISSN 0304-3959. 158(8), s. 1456–1460. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000934. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Gunn-Helen Øiseth; Moen, Aurora Lie; Schistad, Ellina Iordanova & Gjerstad, Johannes (2017). Local up-regulation of interferon-γ (IFN-γ) following disc herniation is involved in the inflammatory response underlying acute lumbar radicular pain. Cytokine. ISSN 1043-4666. 97, s. 181–186. doi: 10.1016/j.cyto.2017.06.005.
 • Moen, Aurora Lie; Jacobsen, Daniel ; Phuyal, Santosh; Legfeldt, Anna; Haugen, Fred & Røe, Cecilie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). MicroRNA-223 demonstrated experimentally in exosome-like vesicles is associated with decreased risk of persistent pain after lumbar disc herniation. Journal of Translational Medicine. ISSN 1479-5876. 15(89), s. 1–11. doi: 10.1186/s12967-017-1194-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobsen, Daniel Pitz; Moen, Aurora Lie; Haugen, Fred & Gjerstad, Johannes (2016). Hyperexcitability in spinal WDR neurons following experimental disc herniation is associated with upregulation of fractalkine and its receptor in nucleus pulposus and the dorsal root ganglion. International Journal of Inflammation. ISSN 2042-0099. doi: 10.1155/2016/6519408.
 • Bjorland, Siri; Moen, Aurora Lie; Schistad, Ellina Iordanova; Gjerstad, Johannes & Røe, Cecilie (2016). Genes associated with persistent lumbar radicular pain; a systematic review. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 17(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s12891-016-1356-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eikemo, Marie Helene; Løseth, Guro Engvig; Johnstone, Tom; Gjerstad, Johannes; Willoch, Frode & Leknes, Siri (2016). Sweet taste pleasantness is modulated by morphine and naltrexone. Psychopharmacology. ISSN 0033-3158. 233(21), s. 13711–3723. doi: 10.1007/s00213-016-4403-x.
 • Hall, Karhryn T.; Kossowsky, Joe; Oberlander, Tim F.; Kaptchuk, Ted J.; Saul, J. Philip & Wyller, Vegard Bruun [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2016). Genetic variation in catechol-O-methyltransferase modifies effects of clonidine treatment in chronic fatigue syndrome. The Pharmacogenomics Journal. ISSN 1470-269X. 16(5), s. 454–460. doi: 10.1038/tpj.2016.53. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Aurora Lie; Lind, Anne-Li; Thulin, Måns; Kamali-Moghaddam, Masood; Røe, Cecilie & Gjerstad, Johannes [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Inflammatory Serum Protein Profiling of Patients with Lumbar Radicular Pain One Year after Disc Herniation. International Journal of Inflammation. ISSN 2042-0099. 2016. doi: 10.1155/2016/3874964. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Benedicte; Nguyen, Chinh Bkrong Thi Thuy; Moen, Aurora ; Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag & Nilsen, Hilde [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Maintenance of Chronic Fatigue Syndrome (CFS) in young CFS patients is associated with the 5-HTTLPR and SNP rs25531 A > G Genotype. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10(10). doi: 10.1371/journal.pone.0140883.
 • Fagermoen, Frode Even; Sulheim, Dag; Winger, Anette; Andersen, Anders Mikal; Gjerstad, Johannes & Godang, Kristin [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Effects of low-dose clonidine on cardiovascular and autonomic variables in adolescents with chronic fatigue: A randomized controlled trial. BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 15. doi: 10.1186/s12887-015-0428-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Linda Margareth; Schistad, Ellina Iordanova; Jacobsen, Line Melå; Røe, Cecilie & Gjerstad, Johannes (2015). Serum levels of the pro-inflammatory interleukins 6 (IL-6) and -8 (IL-8) in patients with lumbar radicular pain due to disc herniation: A 12-month prospective study. Brain, Behavior, and Immunity. ISSN 0889-1591. 46, s. 132–136. doi: 10.1016/j.bbi.2015.01.008.
 • Iordanova, Ellina; Espeland, Ansgar; Pedersen, Lars Martin ; Sandvik, Leiv; Gjerstad, Johannes & Røe, Cecilie (2014). Association between baseline IL-6 and 1-year recovery in lumbar radicular pain. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 18(10), s. 1394–1401. doi: 10.1002/j.1532-2149.2014.502.x.
 • Moen, Aurora Lie; Schistad, Elina Iordanova; Rygh, Lars Jørgen; Røe, Cecilie & Gjerstad, Johannes (2014). Role of IL1A rs1800587, IL1B rs1143627 and IL1RN rs2234677 genotype regarding development of chronic lumbar radicular pain; A prospective one-year study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 9(9). doi: 10.1371/journal.pone.0107301.
 • Schistad, Ellina Iordanova; Jacobsen, Line Melå; Røe, Cecilie & Gjerstad, Johannes (2014). The Interleukin-1[alpha] Gene C>T Polymorphism rs1800587 is associated with increased pain intensity and decreased pressure pain thresholds in patients with lumbar radicular pain. The Clinical Journal of Pain. ISSN 0749-8047. 30(10), s. 869–874. doi: 10.1097/AJP.0000000000000048.
 • Hasvik, Eivind Olay; Schistad, Elina Iordanova; Grøvle, Lars; Haugen, Anne Julsrud; Røe, Cecilie & Gjerstad, Johannes (2014). Subjective health complaints in patients with lumbar radicular pain and disc herniation are associated with a sex - OPRM1 A118G polymorphism interaction: A prospective 1-year observational study. BMC Musculoskeletal Disorders. ISSN 1471-2474. 15(1). doi: 10.1186/1471-2474-15-161.
 • Schistad, Ellina Iordanova; Espeland, Ansgar; Rygh, Lars Jørgen; Røe, Cecilie & Gjerstad, Johannes (2014). The association between Modic changes and pain during 1-year follow-up in patients with lumbar radicular pain. Skeletal Radiology. ISSN 0364-2348. 43(9), s. 1271–1279. doi: 10.1007/s00256-014-1928-0.
 • Nielsen, Morten Birkeland; Magerøy, Nils; Gjerstad, Johannes & Einarsen, Ståle (2014). Workplace bullying and subsequent health problems. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(12/13), s. 1233–1238. doi: 10.4045/tidsskr.13.0880.
 • Jacobsen, Line Melå; Schistad, Elina Iordanova; Storesund, Anette; Pedersen, Linda Margareth; Espeland, Ansgar & Rygh, Lars Jørgen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). The MMP1 rs1799750 2G allele is associated with increased low back pain, sciatica, and disability after lumbar disk herniation. The Clinical Journal of Pain. ISSN 0749-8047. 29(11), s. 967–971. doi: 10.1097/AJP.0b013e31827df7fd.
 • Egeland, Nina Gran; Moen, Aurora; Pedersen, Linda Margareth; Brisby, Helena & Gjerstad, Johannes (2013). Spinal nociceptive hyperexcitability induced by experimental disc herniation is associated with enhanced local expression of Csf1 and FasL. Pain. ISSN 0304-3959. 154(9), s. 1743–1748. doi: 10.1016/j.pain.2013.05.034.
 • Matre, Dagfinn; Olsen, Maria Belland; Jacobsen, Line Melå; Klein, Thomas & Gjerstad, Johannes (2013). Induction of the perceptual correlate of human long-term potentiation (LTP) is associated with the 5-HTT genotype. Brain Research. ISSN 0006-8993. 1491, s. 54–59. doi: 10.1016/j.brainres.2012.10.045.
 • Dominguez, Cecilia A.; Kalliomäki, Maija; Gunnarsson, Ulf; Moen, Aurora; Sandblom, Gabriel & Kockum, Ingrid [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). The DQB1*03:02 HLA haplotype is associated with increased risk of chronic pain after inguinal hernia surgery and lumbar disc herniation. Pain. ISSN 0304-3959. 154(3), s. 427–433. doi: 10.1016/j.pain.2012.12.003.
 • Olsen, Maria Belland; Jacobsen, Line Melå; Iordanova, Ellina; Pedersen, Linda Margareth; Rygh, Lars Jørgen & Røe, Cecilie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Pain intensity the first year after lumbar disc herniation is associated with the A118G polymorphism in the opioid receptor Mu 1 gene: evidence of a sex and genotype interaction. Journal of Neuroscience. ISSN 0270-6474. 32(29), s. 9831–9834. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1742-12.2012.
 • Jacobsen, Line Melå; Iordanova, Ellina; Storesund, Anette; Pedersen, Linda Margareth; Rygh, Lars Jørgen & Røe, Cecilie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). The COMT rs4680 met-allele contributes to long lasting low back pain, sciatica and disability after lumbar disc herniation. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 16(7), s. 1064–1069. doi: 10.1002/j.1532-2149.2011.00102.x.
 • Eriksen, Guro Søe; Jacobsen, Line Melå; Aqsa, Mahmood; Pedersen, Linda Margareth & Gjerstad, Johannes (2012). Inhibition of fatty acid amide hydrolase (FAAH) reduces spinal nociceptive responses and expression of spinal long-term potentiation (LTP). Brain Research Bulletin. ISSN 0361-9230. 87(2-3), s. 234–237. doi: 10.1016/j.brainresbull.2011.11.009.
 • Sommerfeldt, Line; Portilla, Helene; Jacobsen, Line Melå; Gjerstad, Johannes & Wyller, Vegard Bruun (2011). Polymorphisms of adrenergic cardiovascular control genes are associated with adolescent chronic fatigue syndrome. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 100(2), s. 293–298. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.02072.x.
 • Iordanova, Ellina; Røe, Cecilie ; Keller, Anne; Skouen, Jan Sture; Rygh, Lars Jørgen & Espeland, Ansgar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Long-lasting low back pain and MRI changes in the intervertebral discs. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 130(22), s. 2260–2263. doi: 10.4045/tidsskr.09.0122.
 • Jacobsen, Line Melå; Eriksen, Guro Søe; Pedersen, Linda Margareth & Gjerstad, Johannes (2010). Catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibition reduces spinal nociceptive activity. Neuroscience Letters. ISSN 0304-3940. 473(3), s. 212–215. doi: 10.1016/j.neulet.2010.02.049.
 • Hjornevik, Trine; Schoultz, Bent Wilhelm; Marton, Janos; Gjerstad, Johannes; Drzezga, Alexander & Henriksen, Gjermund [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Spinal long-term potentiation is associated with reduced opioid neurotransmission in the rat brain. Clinical Physiology and Functional Imaging. ISSN 1475-0961. 30(4), s. 285–293. doi: 10.1111/j.1475-097X.2010.00939.x.
 • Pedersen, Linda Margareth; Jacobsen, Line Melå; Mollerup , Steen Kristen & Gjerstad, Johannes (2010). Spinal cord long-term potentiation (LTP) is associated with increased dorsal horn gene expression of IL-1 beta, GDNF and iNOS. European Journal of Pain. ISSN 1090-3801. 14(3), s. 255–260. doi: 10.1016/j.ejpain.2009.05.016.
 • Hjørnevik, Trine; Jacobsen, Line Melå; Qu, Hong; Bjaalie, Jan G.; Gjerstad, Johannes & Willoch, Frode (2008). Metabolic plasticity in the supraspinal pain modulating circuitry after noxious stimulus-induced spinal cord LTP. Pain. ISSN 0304-3959. 140, s. 456–464. doi: 10.1016/j.pain.2008.09.029.
 • Pedersen, Linda & Gjerstad, Johannes (2008). Spinal cord long-term potentiation is attenuated by the NMDA-2B receptor antagonist Ro 25-6981. Acta Physiologica Scandinavica. ISSN 0001-6772. 192(3), s. 421–427.
 • Gjerstad, Johannes (2007). Genetic susceptibility and development of chronic non-malignant back pain. Reviews in the Neurosciences. ISSN 0334-1763. 18(1), s. 83–91. doi: 10.1515/revneuro.2007.18.1.83.
 • Gjerstad, Johannes; Valen, E.C.; Trotier, Didier & Døving, Kjell Bjarne (2003). Photolysis of caged inositol 1,4,5-triphosphate induces action potentials in frog vomeronasal microvillar receptor neurones. Neuroscience. ISSN 0306-4522. 119(1), s. 193–200. doi: 10.1016/S0306-4522%2803%2900115-5.
 • Gjerstad, Johannes; Tjølsen, Arne & Hole, Kjell (2001). Induction of long-term potentiation of single wide dynamic range neurones in the dorsal horn is inhibited by descending pathways. Pain. ISSN 0304-3959. 91(3), s. 263–268. doi: 10.1016/S0304-3959%2800%2900448-6.
 • Gjerstad, Johannes; Tjølsen, Arne; Svendsen, Frode & Hole, Kjell (2000). Inhibition of spinal nociceptive responses after intramuscular injection of capsaicin involves activation of noradrenergic and opioid systems. Brain Research. ISSN 0006-8993. 859(1), s. 132–136. doi: 10.1016/s0006-8993%2800%2901970-3.
 • Gjerstad, Johannes; Tjølsen, Arne; Svendsen, Frode & Hole, Kjell Jørgen (1999). Inhibition of evoked C-fibre responses in the dorsal horn after contraleteral intramuscular injection of capsaicin involves activation of descending pathways. Pain. ISSN 0304-3959. 80(1), s. 413–418. doi: 10.1016/s0304-3959%2898%2900235-8.
 • Svendsen, Frode; Rygh, Lars Jørgen; Gjerstad, Johannes; Fiskå, Atle; Hole, Kjell Jørgen & Tjølsen, Arne (1999). Recording of long-term potentiation in single dorsal horn neurones in vivo in the rat. Brain Research Protocols. ISSN 1385-299X. 4(2), s. 165–172. doi: 10.1016/s1385-299x%2899%2900018-5.
 • Svendsen, Frode; Tjølsen, Arne; Gjerstad, Johannes & Hole, Kjell Jørgen (1999). Long term potentiation of single WDR neurons in spinalized rats. Brain Research. ISSN 0006-8993. 816(2), s. 487–492. doi: 10.1016/s0006-8993%2898%2901250-5.
 • Gjerstad, Johannes; Tjølsen, Arne & Hole, Kjell Jørgen (1997). A dual effect of 5-HT1B receptor stimulation on nociceptive dorsal horn neurones in rats. European Journal of Pharmacology. ISSN 0014-2999. 335(2-3), s. 127–132. doi: 10.1016/S0014-2999%2897%2901183-7.
 • Gjerstad, Johannes; Tjølsen, Arne & Hole, Kjell Jørgen (1996). The effect of 5-HT1A receptor stimulation on nociceptive dorsal horn neurones in rats. European Journal of Pharmacology. ISSN 0014-2999. 318(2-3), s. 315–321. doi: 10.1016/S0014-2999%2896%2900819-9.

Se alle arbeider i Cristin

 • Glambek, Mats; Gjerstad, Johannes; Einarsen, Ståle & Nielsen, Morten Birkeland (2019). The role of tenure and job satisfaction in the prospective relationship between workplace bullying and intention to leave: A moderated mediation model.
 • Glambek, Mats; Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes & Einarsen, Ståle (2018). Gender differences in the relationship between workplace bullying and subjective back and neck pain: A two-wave study in a Norwegian probability sample. Journal of Psychosomatic Research. ISSN 0022-3999. 106, s. 73–75. doi: 10.1016/j.jpsychores.2018.01.010.
 • Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes & Frone, Michael (2018). Alcohol use among Norwegian workers: Associations with health and well-being. Occupational Medicine. ISSN 0962-7480. 68(2), s. 96–98. doi: 10.1093/occmed/kqy014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reknes, Iselin; Einarsen, Ståle; Gjerstad, Johannes & Nielsen, Morten Birkeland (2017). Role conflict, personality, and exposure to bullying behaviors.
 • Forsberg, June Thorvaldsen; Gjerstad, Johannes; Flaten, Magne & Aslaksen, Per M (2017). The genetic influence on fear of pain and placebo analgesia.
 • Eriksen, Guro Søe; Jacobsen, Line Melå; Pedersen, Linda Margareth & Gjerstad, Johannes (2010). Inhibition of FAAH reverses spinal LTP. Scandinavian Journal of Pain. ISSN 1877-8860. 1(3), s. 170–170. doi: 10.1016/j.sjpain.2010.05.010.
 • Eriksen, Guro Søe; Jacobsen, Line Melå; Pedersen, Linda Margareth & Gjerstad, Johannes (2010). Inhibition of FAAH reverses spinal LTP.
 • Eriksen, Guro Søe; Jacobsen, Line Melå; Pedersen, Linda Margareth & Gjerstad, Johannes (2009). Inhibition of FAHH reduces central sensitization after noxious stimulation.
 • Hjornevik, Trine; Schoultz, Bent Wilhelm; Gjerstad, Johannes; Henriksen, Gjermund & Willoch, Frode (2009). C-fibre LTP is associated with dynamic changes in opioid neurotransmission in the brain. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. ISSN 0271-678X. 29, s. S369–S370.
 • Hjornevik, Trine; Schoultz, Bent Wilhelm; Marton, Janos; Gjerstad, Johannes; Drzezga, Alexander & Henriksen, Gjermund [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Spinal LTP is associated with reduced opioid neurotransmission in the rat brain.
 • Hjornevik, Trine; Schoultz, Bent Wilhelm; Gjerstad, Johannes; Henriksen, Gjermund & Willoch, Frode (2009). C-fibre LTP is associated with dynamic changes in opioid neurotransmission in the brain.
 • Hjørnevik, Trine; Jacobsen, Line Melå; Qu, Hong; Bjaalie, Jan G.; Gjerstad, Johannes & Willoch, Frode (2008). Induction of spinal LTP results in activity-dependent plastic changes in pain modulatory of brain and brain stem.
 • Hjørnevik, Trine; Qu, Hong; Gjerstad, Johannes; Jacobsen, Line Melå; Bjaalie, Jan G. & Willoch, Frode (2008). Rat model of pathological pain in the central nervous system.
 • Rajalingam, Dhaksshaginy; Gjerstad, Johannes & Nielsen, Morten Birkeland (2020). The impact of workplace bullying and repeated social defeat on health and behavioral outcomes. A biopsychosocial perspective. University of Bergen. ISSN 9788230866467.
 • Moen, Aurora Lie; Gjerstad, Johannes & Røe, Cecilie (2017). Disc herniation, inflammatory mediators and lumbar radicular pain. University of Oslo, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Biosciences, National institute of occupational health.
 • Jacobsen, Line Melå; Gjerstad, Johannes & Bjaalie, Jan G. (2012). Spinal nociceptive signalling mechanisms to long-lasting low back pain and sciatica. Faculty of Medicine. University of Oslo. ISSN 978-82-8264-365-8.
 • Eriksen, Guro Søe; Jacobsen, Line Melå & Gjerstad, Johannes (2010). Spinal LTP is attenuated by the FAAH enzyme inhibitor URB597. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:38 - Sist endret 13. aug. 2012 11:03