English version of this page

Innkjøp av datamaskin på NFR-prosjekter

NFR-prosjekter som skal kjøpe kontordatamaskiner til prosjektansatte får støtte fra instituttet

Instituttet gir inntil 12000kr til innkjøp av PC-er, og inntil 16000kr til innkjøp av mac-er. Dette gjelder kun vanlige kontordatamaskiner til ansatte på NFR-prosjekter.

Siden NFR ikke tillater innkjøp av vanlige datamaskiner fra tildelte prosjektmidler, gir instituttet støtte til slike innkjøp. Prosjektleder sender en mail til bobben@ibv.uio.no, der man oppgir prosjektets navn og kontostreng som skal benyttes. Man oppgir også hva slags maskin og spesifikasjoner man ønsker. 

Maskinen blir så bestilt, og i sin helhet belastet prosjektet, og så får man tilbakeført støtte i henhold til reglene gitt over.

Har man behov for spesielt kraftig maskin på et prosjekt, regnes dette ikke som vanlig kontormaskin og må dekkes i sin helhet fra prosjektet.

Publisert 1. apr. 2019 14:17 - Sist endret 2. apr. 2019 13:58