Hjelp

NFR-prosjekter som skal kjøpe kontordatamaskiner til prosjektansatte får støtte fra instituttet

Installation of software with the new SCCM- software center

 

Alle brukere ved universitetet kan lage sine egne filgrupper. Her er en liten bruksanvisning til hvordan du kan benytte deg av denne muligheten.

INMETA, UiO's Microsoft leverandør, annonserer i disse dager en Web-butikk for studenter. http://www.studentlisens.no

Alle henvendelser angående denne tjenesten SKAL gå til INMETA.   

UiO Har sin egen lagringsløsning ( tilsvarende dropbox) men gratis og har 30GB med lagringsplass.