Skifte kontor - flytte telefon

Når man skifter kontor, og ønsker å ta med seg sitt gamle telefonnummer, er det bare å ta med seg sin telefon og bytte med den som står på kontoret  man flytter til.

Gi også melding til it-avdelingen om at du flytter.

Publisert 25. feb. 2011 12:19 - Sist endret 13. nov. 2013 12:19