Disputas: Gyrd Brændeland

Cand.philol. Gyrd Brændeland ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Component-Based Risk Analysis”

 

Tid og sted for prøveforelesning

15. juli kl 11:15, Seminarrom C (3437)

Bedømmelseskomité

  • Professor Holger Giese, Hasso-Plattner-Institut, University of Potsdam
  • Professor Ruth Breu, Institute of Computer Science, University of Innsbruck
  • Associate Professor Ellen Munthe-Kaas, Department of Informatics, University of Oslo
     

Opponenter

  • Holger Giese
  • Ruth Breu 

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Brændelands avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 4. juli 2011 09:26 - Sist endret 12. mars 2013 12:17