Disputas: Synnøve Thomassen Andersen

Cand. Scient. Synnøve Thomassen Andersen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

User-centered innovation in psychiatric health care by using mobile technology. The role of the installed base

Tid og sted for prøveforelesning

 31. oktober 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Sara Eriksén, School of Computing, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden
  • Professor Peter Axel Nielsen, Computer Science, Aalborg Universitet, Danmark

  • Professor Bendik Bygstad, institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Margunn Aanestad
  • Professor Arild Jansen

Leder av disputas

Professor Kristin Braa

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Publisert 17. okt. 2013 08:25 - Sist endret 10. mai 2022 09:48