Disputas: Fatemeh Sadat Kazemeyni

M.Sc. Fatemeh Sadat Kazemeyni ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Collaborative Wireless Sensor Networks: Modeling and Analysis" 

Tid og sted for prøveforelesning

  03. september 2013 kl. 11.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

 

 

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Elena A. Troubitsyna, Dept. of IT, Åbo Akademi University,Finland

  • Senior Researcher Sasitharan Balassubramaniam, Tampere University of Technology, Tampere, Finland

  • Associate Professor Ellen Munthe-Kaas, Department of informatics, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

Veileder

  • Professor Ilangko Balasingham, Oslo universitetssykehus

  • Professor Olaf Owe, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

  • Professor Einar Broch Johnsen,Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat


 

Publisert 20. aug. 2013 09:07 - Sist endret 10. mai 2022 09:48