Disputas: Tomas Kupka

Dipl.-Inform. Tomas Kupka ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “On the HTTP segment streaming potentials and performance improvements."

 

Tid og sted for prøveforelesning

 10. juni 2013 kl. 11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Niklas Carlsson, Linkoping University, Dept of Comp & Info Science (IDA), Sweden
  • Professor Jörg Ott, Aalto University, School of Electrical Engineering, Department of Communications and Networking (Comnet), Finland
  • Professor Stein Gjessing, Department of Informatics, University of Oslo

Veileder:

Leder av disputas

Professor II Are Magnus Bruaset

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 27. mai 2013 09:06 - Sist endret 10. mai 2022 09:48