Disputas: John Gerard Alphonse

MBA. John Gerard Alphonse ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Managing Service Standards of Global Telecom Companies

Tid og sted for prøveforelesning

 7. oktober 2014 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

Professor Kai Jakobs, Computer Science Department , RWTH Aachen University, Germany

Professor Jonny Holmstrøm, Department of Informatics, Umeå University, Sweden

Postdoc Bjørn Erik Mørk, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Fritz Albregtsen

Veileder

Professor Ole Hanseth , Ifi, UiO

Professor Kristin Braa, Ifi, UiO

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 23. sep. 2014 09:13 - Sist endret 1. okt. 2014 14:12