Disputas: Svetlana Boudko

Systems Engineer Svetlana Boudko vil forsvare sin avhandling ved Institutt for informatikk for graden ph.d.:

Resource Adaptation Methods for Improving Multimedia Streaming Throughput to Mobile Nodes in Heterogeneous Wireless Environments

Tid og sted for prøveforelesning

 05. juni 2014 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Dr. Christopher Ian Phillips, Queen Mary, University of London (QMUL
  • Professor Andreas Kassler, Karlstads Universitetet, Computer Science Department                                              
  • Associate Professor Ellen Munthe-Kaas, Department of Informatics, UIO

 

Leder av disputas

Professor Frank Eliassen

Veileder

  • Dr. Wolfgang Leister
  • Professor Stein Gjessing
  • Dr. Lars Holden

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 21. mai 2014 09:19 - Sist endret 27. mai 2014 11:01