Disputas: Crystal Chang Din

M.Sc. Crystal Chang Din ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Verification of Asynchronously Communicating Objects

Tid og sted for prøveforelesning

 27. mai 2014 kl. 10.15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité

  • Professor Bernhard Beckert , Karlsruhe Institute of Technology

  • Professor Erika Abraham, RWTH Aachen University

  • Professor Stein Gjessing,  Department of Informatics, UIO

Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

Veileder

  • Professor Olaf Owe
  • Professor Einar Broch Johnsen
  • Post.doc Johan Dovland

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 13. mai 2014 09:53 - Sist endret 26. mai 2014 08:53