Disputas: Bartosz Grzegorz Bogdanski

Cand.Scient. Bartosz Grzegorz Bogdanski ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Optimized Routing for Fat-Tree Topologies

 

Tid og sted for prøveforelesning

12. august 2014 kl. 11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu.

 

Bedømmelseskomité

Assistant Professor Maria Engracia Gomez Requena, Universitat Politècnica de València, Spain

 

Associate Professor Holger Fröning, Universität Heidelberg, Gernany

 

Professor  Michael Welzl,  Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

 

 

 Leder av disputas

Fritz Albregtsen

 

Veileder:

  • Sven-Arne Reinemo

  • Tor Skeie

  • Olav Lysne

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 29. juli 2014 11:22 - Sist endret 29. juli 2014 16:22